Dynamic Host Configuration Protocol

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP หรือ DHCPv6) เป็นโพรโทคอลที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบแม่ข่าย-ลูกข่าย โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะทำการร้องขอข้อมูลที่จำเป็น ในการเข้าร่วมเครือข่ายจากแม่ข่าย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงหมายเลขไอพีที่ใช้ภายในเครือข่าย ซึ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นฝ่ายกำหนดให้กับลูกข่าย

DHCP ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1993 โดยมาแทนมาตรฐานเก่า BOOTP รุ่นล่าสุดของ DHCP คือ DHCPv6 ซึ่งใช้กับโพรโทคอล IPv6 ได้รับการอนุมัติเมื่อกรกฎาคม ค.ศ.​2003

[แก้] การจ่ายหมายเลขไอพี
เซิร์ฟเวอร์ DHCP มีวิธีการจ่ายหมายเลขไอพี 3 วิธีดังนี้:

กำหนดด้วยตนเอง ผู้บริหารระบบเครือข่ายเป็นผู้กำหนดหมายเลขไอพีที่ต้องการใช้สำหรับเครื่องลูกข่าย โดยใช้วิธีเทียบกับหมายเลข MAC
แบบอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ DHCP จะจ่ายหมายเลขไอพีที่ว่างอยู่ให้กับลูกข่ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้หมายเลขไอพีช่วงที่ผู้บริหารระบบกำหนดให้ใช้ได้ ไอพีที่จ่ายจะถูกใช้อย่างถาวร
แบบไดนามิก วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่สามารถนำหมายเลขไอพีมาใช้ซ้ำได้ เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกเปิดเครื่องและเริ่มทำงาน เครื่องลูกข่ายจะขอหมายเลขไอพีจากเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ วิธีนี้ต่างกับแบบอัตโนมัติตรงที่หมายเลขไอพีในการทำงานแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเดิม

http://th.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol

List Pligg Web ของคนไทย มี pr และ ip

Total Domains   471
Unique IPs   326
Unique Subnets   188
Domains with Duplicate Subnets   362
Domains with Duplicate IPs   217

PR 5
xn--o3chsh7mc 122.155.6
jjdigg 174.120.3

PR 4
votejung 122.155.1
dotdigg 122.155.1
diggma 122.155.6
kondigg 122.155.6
siamhothit 122.155.7
addkosana 122.155.8
planet.thaihealth 203.146.170
goodbacklink 203.151.233
dekdigg 210.1.31
siambookmark 61.19.249
thailandbookmark 74.220.215
welcome-business 74.53.113

PR 3
diggspace 122.155.0
okpremium 122.155.1
madigg 122.155.1
oopza 122.155.1
digg.dinso 122.155.10
ajigg 122.155.3
pligga 122.155.3
pliggdev 122.155.3
pliggmo 122.155.3
techkr 122.155.3
4ox 122.155.6
make-money 122.155.6
godiggz 122.155.6
diggsa 122.155.6
ijeed 122.155.6
ultimatedigg 122.155.6
giggdigg 122.155.6
justdofollow 122.155.6
dekmaharai 122.155.6
dayadd 122.155.8
skydigg 122.155.9
gooddigg 124.109.3
loveyoulove 174.120.188
thaibookmarks 203.121.165
diggclick 203.146.215
9cast 203.146.253
thdigg 203.146.253
link-banner 203.146.253
moohot 210.1.31
108digg 210.1.61
siamdigg 210.1.61
addwebhit 210.1.61
kradigg 216.180.246
hit 61.19.249
clubzad 61.19.250
siamcv 61.19.250
diggbookmark 61.19.250
diggadd 61.19.250
bookmarkdigg 61.19.251
bhpromotions 61.19.251
oh.zuzaaclub 61.19.251
dofollowsongthai 61.19.252
digger 61.19.252
digg-link 61.47.10
ohocute 61.47.34
d3v4 64.191.99
borsafree 66.154.13
s16music 66.154.19
daracafe 66.154.20
prudentialjazira 66.154.29
hitidotsolutions 66.154.3
superstarscafe 66.154.36
cubixlime 66.154.4
dormitude 66.154.51
kapoocafe 66.154.62
deepxfan 66.154.63
jothees 66.154.64
mbgdc 66.154.65
constructionencore 66.154.68
dositv 66.154.73
yasashiishop 66.154.74
deedigg 66.7.206
jadgeb 67.219.59
bookmarkthailand 67.228.106
lf-thai 67.228.106
diggnos 67.228.4
flingquarterly 69.64.155
customs4 69.93.145
postcg 69.93.170
diggdang 69.93.215
diggnag 69.93.222
soldigg 69.93.231
poludigg 70.85.61
diggbon 70.85.62
duugdigg 70.85.75
diggparty 70.85.77
diggze 70.85.81
diggolo 70.85.84
diggpack 70.87.1
teedindigg 70.87.175
thecvit 70.87.21
digdogdag 70.87.24
iracha 70.87.25
luvisme 70.87.5
bookmark.girliza 74.220.207
thaiwandering 74.220.215
orrobta 74.52.184
027jc 74.52.249
xsbnhy 74.53.1
socialbookmark 74.54.139
dagodigg 74.86.113
teedigg 74.86.119
roddigg 74.86.120
kindigg 74.86.123
pookdigg 74.86.150
diggka 74.86.156
jazdigg 74.86.157
diggnd 74.86.194
beedigg 74.86.229

PR 2
diggmarket 115.178.61
linpligg 115.178.61
omegadigg 115.178.61
infinitydigg 122.155.0
99webdirectory 122.155.1
hippoba 122.155.1
digglnw 122.155.1
siamdigg 122.155.1
backlinkdigg 122.155.1
frienddigg 122.155.1
sbuydigg 122.155.1
zonedigg 122.155.1
digza 122.155.1
kunken 122.155.1
thaicenterway 122.155.12
b3lo 122.155.12
diggserv 122.155.12
faveroom 122.155.12
thaidigg 122.155.12
cyberdigg 122.155.3
sabyedigg 122.155.3
z-xxl 122.155.6
clubza 122.155.6
dotgigg 122.155.6
voyage 122.155.6
dofollowsubmit 122.155.6
tophitz 122.155.6
diggnonstop 122.155.6
diggth 122.155.6
doodigg 122.155.6
diggldjung 122.155.6
monkeydig 122.155.6
siamdig 122.155.7
digzaa 122.155.7
dotdigg 122.155.7
PromoteWebsiteFree 122.155.7
seedsaad 122.155.7
thaidigg 122.155.7
ultradigg 122.155.9
diggtopgun 174.120.10
xn--22c0bxg 174.120.148
bookmark.mre9 174.120.189
clubdigg 174.120.60
digg 202.183.164
submitt 202.183.164
digg.numsai 203.146.127
submit 203.146.170
jadigg 203.146.170
myidb 203.149.62
thaisavebookmark 203.150.231
extremedigg 203.150.231
diggle 210.1.31
thaizad 210.1.31
thailanddigg 210.1.58
diggfocus 210.1.61
pandigg 210.1.61
pipgoo 210.1.61
kudweb 61.19.247
xn--72czr5cucwe4b 61.19.248
saensanook 61.19.248
nin 61.19.249
pliggzap 61.19.249
bogtor 61.19.249
digg.it4x 61.19.249
savebookmark 61.19.249
digg.ninenox 61.19.249
bookmarkdaily 61.19.250
masterbookmark 61.19.250
teanoo 61.19.250
thaiseobookmark 61.19.250
ibookmarks 61.19.250
addurl 61.19.250
sytes 61.19.251
diggaza 61.19.252
maximumdigg 61.19.252
non-ess 64.5.41
dddigg 66.147.240
sanookdigg 66.147.240
botkrajai 67.219.59
askza 69.147.246
xn--o3cgbshle3a3knerac3e 69.163.143
dofollowdigg 69.65.33
dukedig 70.35.16
doogdigg 70.85.226
ezdigg 74.117.57
kitdee 74.220.207
weloveting 74.52.13
followadd 74.53.234
webjaa 74.53.29
siamsocialbookmark 74.53.88
pligg.ninetua 74.54.143
indexhit 74.54.18
f2digg 74.81.82
diggking 84.45.45
sitesiam 98.136.92

PR 1
pasook 115.178.62
prakrung 122.155.0
diggdo 122.155.0
diggki 122.155.1
dofollow 122.155.1
urld 122.155.1
dig.dektonsoi 122.155.1
goomadigg 122.155.1
monojung 122.155.1
dukdigg 122.155.1
siamevents 122.155.1
bookmark.khaikai 122.155.1
gamezdigg 122.155.1
topsite 122.155.1
click2bookmark 122.155.1
yimnoi 122.155.10
simplybookmark 122.155.12
elitedigg 122.155.12
zeednet 122.155.5
allgetlink 122.155.6
submitgu 122.155.6
plusurl 122.155.6
thaibm 122.155.6
smiledigg 122.155.6
bookmark.postfree108 122.155.6
diggdee 122.155.6
sawatdeedigg 122.155.6
xn--12cfid5d4ab6eh0b5b5ddt 122.155.6
mwarm 122.155.6
sarabookmark 122.155.6
bookmark-dofollow 122.155.6
feedbookmark 122.155.6
cavedig 122.155.6
diggsure 122.155.6
dashdigg 122.155.6
famehit 122.155.7
toodig 122.155.7
netdigg 122.155.7
free2add 122.155.7
diggrang 174.120.41
zipdigg 174.120.43
dookdeek 174.132.178
3td 174.132.179
advance-story 174.132.179
digg2story 174.132.26
advance-digg 174.132.41
dun-story 174.132.43
pantipdigg 203.146.140
dunlinks 203.150.231
flashgamenew 203.150.231
subkr 203.151.233
dekgig 203.151.233
jigazine 208.73.210
keepdigg.ispace 209.51.196
bookmark.bluegy 210.1.31
rankdee 210.1.60
meedigg 210.1.61
tdigg 210.1.61
webdigg 210.1.61
diggdb 61.19.246
diggday 61.19.246
thaibookmarking 61.19.246
webdung 61.19.248
engineeringthai 61.19.249
vr2travel 61.19.249
donedigg 61.19.250
hitdigg 61.19.250
rujai 61.19.250
okupdate 61.19.250
seolinkthai 61.19.250
thailandontop 61.19.250
191 61.19.250
bookmarkwebthai 61.19.250
speeddigg 61.19.250
basic-digg 61.19.251
undubde 61.19.252
jaideejang 61.19.252
tongdigg 61.19.252
marketonline24 61.19.252
thaidigg 61.19.252
dooxi 61.19.252
missuthailand 65.60.10
powerdigg 66.147.244
powerdigg 66.147.244
promptideas 66.7.206
pliggdirectory 66.96.249
29x 67.18.70
15q 67.19.181
bookmark.thanatit 67.228.106
built 67.228.106
hisodigg 67.228.106
seolinksmes 67.228.106
downloadyear 67.228.140
bookmarkja 69.163.128
media-hotweb 69.56.232
thaisitenow 69.93.145
llou-index 69.93.170
9td 69.93.170
thai-ratings 69.93.29
regis-advance 69.93.4
6td 69.93.56
diggree 69.93.56
max-digg 70.85.1
24s 70.85.3
club-up2u 70.85.3
nose-story 70.85.4
true-seek 70.85.51
super-digger 70.85.61
sbuy-digg 70.85.75
thai-seeker 70.85.81
knowledge-clubs 70.85.84
thaiclubnow 70.87.1
2td 70.87.1
24q 70.87.21
adddee 72.167.232
prdee 74.220.207
14q 74.52.184
true-hotweb 74.52.184
digg-star 74.52.222
data-hotweb 74.52.249
8td 74.53.1
tejung 74.53.234
thaisb 74.53.88
tulatemiya 75.119.213
addeasy 75.125.39
thailand 82.98.86

PR 0
suansanook 115.178.61
diggit.thaiwebsearch 122.155.0
social.konseo 122.155.0
thai2buy 122.155.0
webdeede 122.155.0
techth 122.155.1
oneclickwebsubmit 122.155.1
dekadd 122.155.1
digg.clipmost 122.155.1
diggjung 122.155.10
bookmark.icyfriend 122.155.10
diggpage 122.155.6
gebdigg 122.155.6
bestdofollow 122.155.6
fameseo 122.155.7
seosocity 122.155.7
madeedigg 122.155.7
diggpark 174.120.0
digger-club 174.120.14
5td 174.120.15
high-digg 174.120.15
notall 174.120.188
sky-seek 174.132.113
19r 174.132.143
zeed-zaad 174.132.143
index-digg 174.132.155
high-soclub 174.132.42
sbaystory 174.132.75
goddigg 202.129.206
oopsthailand 203.146.140
web-digg 203.146.140
digg.thailandseo 203.146.253
truedigg 203.146.26
catjig 203.149.62
rankupdigg 203.150.225
digg.teeneesanook 203.150.231
diggtotop 203.151.232
diggzaa 203.151.232
diggzidigg 203.151.233
nthai 204.27.57
diggmun 208.113.252
jetdigg 208.94.244
sandeetoday 209.190.24
welovesite 209.190.85
promotewebsite-th 210.1.58
thaifavorite 210.1.61
maxdigg 61.19.247
gigadigg 61.19.248
megadigg 61.19.248
eeproc 61.19.249
spamdigg 61.19.249
diggfunny 61.19.250
gotohigh 61.19.251
7zhost 61.19.252
host2rich 61.19.252
thaifilehost 61.19.252
xn--o3chsh7mc 66.7.221
muzigg 66.71.249
24r 67.18.177
copyright 67.228.106
diggturbo 67.228.106
sanook-club 69.56.220
spread-zeed 69.93.215
staff-hotseek 69.93.222
info-hotweb 69.93.231
story-dee 69.93.251
see-saan 69.93.29
dun-web 69.93.97
7blast 70.40.211
zeed-digg 70.85.121
thai-digg 70.85.17
seeker-club 70.85.17
seek-story 70.85.33
free-submits 70.85.56
socialbookmark-online 70.85.58
sbuyseek 70.85.59
18r 70.85.62
online2hotweb 70.85.62
submit2digg 70.85.77
regis-story 70.87.21
meedee-club 70.87.24
sathornapartment 72.167.131
fanclubthai 72.20.40
kaungmeusaung 74.220.207
super-digg 74.53.1
19x 74.53.121
story-hotweb 74.53.121
xn--q3cb2bc5ji4b 74.53.235

PR n/a
social.cheewan 122.155.0
web.sci 122.155.1
digg.1000za 122.155.6
digg.bugbing 122.155.6
newbiesbiz 122.155.7
pookpan 124.109.2
digg.karpong 174.120.120
social.kookkuu 202.129.206
social.uareknow 202.129.206
digg.9not 202.142.213
hotelsth 202.142.221
w-oi 210.1.61
picsharing 61.19.252
plaza2hand 61.19.252
upload2thai 61.19.252
zapbit 61.19.252
promote.clipbkk 61.47.34
promote.clip-hot 61.47.34
gedency 66.154.13
soltarn 66.154.16
bewita 66.154.19
jacidra 66.154.20
birwie 66.154.25
laludes 66.154.29
teciana 66.154.36
vutino 66.154.4
jaijar 66.154.50
vascoyo 66.154.51
joogkru 66.154.61
sanocho 66.154.62
kucado 66.154.63
wazenda 66.154.64
trakota 66.154.65
detrotic 66.154.68
jumrong 66.154.73
saranel 66.154.74
tonkaw 66.154.75
bookmark.kugkig 67.228.106
bookmarks.l2aelba 67.228.106
digg.freakz 67.228.106
diggzy.irecog 67.228.106
narint 67.228.106
pitnap 67.228.106
sevendigg 67.228.106
tamomer 67.228.106
gigg.ynltd 69.89.25
digggun 74.220.207
promote.jikgo 74.220.215
xn--o3cgbyj0a8olac8c.cz.cc 75.126.207

รวบ รวมโดย untilate เอาไปแจกต่อที่ไหนตามสบาย แต่ให้เครดิตกันด้วยนะจ๊ะ

HTML คืออะไร

HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาหลักของเวิร์ลไวด์เว็บ (WWW เป็นบริการหนึ่งที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต) ปัจจุบันมาตรฐาน HTML ถูกดูแลภายใต้องค์กร W3C (http://www.w3c.org) ซึ่งมาตรฐานเวอร์ชั่นล่าสุดคือ HTML 4.01 (http://www.w3.org/TR/html4) แต่เดิม HTML ถูกใช้สำหรับสร้างทุกส่วนประกอบของเว็บเพจ ตั้งแต่การกำหนดสี สร้างเฟรม สร้างตาราง สร้างฟอร์ม กำหนดขนาดอักษร ฯลฯ แต่ปัจจุบันมาตรฐาน HTML ถูกปรับแต่งใหม่ให้ทำหน้าที่อย่างจำกัดมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเฉพาะการกำหนดโครงสร้างของเว็บเพจเท่านั้น เช่น การกำหนดส่วนหัว HEAD และ BODY หรือ การสร้างตัวเชื่อม (นิยมเรียกกันว่าลิงค์) เป็นต้น ส่วนหน้าที่อื่นๆ ได้ถูกโอนไปเป็นมาตรฐานหรือภาษาตัวใหม่แทน เช่น CSS และ XForms

คำสั่ง HTML แต่ละตัวนิยมเรียกกันว่า “แท็ก” ซึ่งแท็กทุกตัวจะมีเครื่องหมาย < และ > ปิดหัวท้าย ตัวอย่างเช่น
,

, ฯลฯ ลักษณะการทำงานของคำสั่ง HTML ส่วนใหญ่จะต้องมีการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดลงท้าย เช่น หากต้องการทำให้อักษรแสดงผลเป็นตัวหนาเราต้องใช้คำสั่ง แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการทำให้เป็นตัวหนา จากนั้นปิดคำสั่งด้วย เช่น สยามไอที Siam-iT เว็บไซต์ เป็นต้น ปัจจุบันคำสั่ง HTML มีอยู่เป็นร้อยๆ คำสั่ง แต่บราวเซอร์หลักอย่างเน็ตสเคปและอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ยังไม่สามารถ แสดงคำสั่งได้ทั้งหมด นอกจากนี้ในบางคำสั่งบราวเซอร์ทั้งสองตัวยังแสดงผลแตกต่างกันไปอีกด้วย

HTML ถือได้ว่าเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดบนเว็บ ผู้ศึกษาไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งใดๆ ทั้งสิ้น คำสั่งก็จดจำง่ายและสื่อความหาายได้ในตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ที่สำคัญปัจจุบันมีเครื่องมือทั้งที่ต้องเสียเงินและแจกฟรีบนอินเตอร์เน็ต มากมายให้ได้ทดลองใช้ ซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยให้การเขียนเว็บเพจด้วย HTML เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และไม่ต้องไปวุ่นวายกับโค้ด HTML เลยเพราะแค่ลากวัตถุที่ต้องการไปวางตำแหน่งที่ต้องการ พิมพ์ข้อความลงไป แค่นี้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นก็จะสร้างโค้ด HTML ให้อัตโนมัติ สำหรับส่วนขยายไฟล์ HTML นั้นนิยมใช้กันทั้ง .htm และ .html

http://www.bkkonline.com/it-article/html.shtml

สนับ สนุนโดย :

www.treehost.in.th : โฮสติ้งดีๆ ที่คุณมั่นใจเลือก!

www.onairnetwork.net : รับวางServer เช่าเครื่อง Dedicated & VPS

http://onairnet.blogspot.com : บล๊อกของคนไอที รวมข่าวสาร เทคโนโลยี

มีอะไรใหม่ใน Windows Server 2003 R2

ขอแนะนำ Windows Server 2003 R2 ที่ได้ขยายขอบเขตของระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม โดยการจัดเตรียมวิธีการที่ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับการบริหารและควบคุม การเรียกใช้ทรัพยากรแบบโลคอลและรีโมท แถมยังผสานการทำงานกับสภาพแวดล้อม Windows Server 2003 ที่มีอยู่เดิมได้โดยง่ายอีกด้วย Windows Server 2003 R2

มีอะไรใหม่ใน Windows Server 2003 R2 บ้าง

Windows Server 2003 R2 ได้ขยายขอบเขตของระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม โดยการจัดเตรียมวิธีการที่ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับการบริหารและควบคุม การเรียกใช้ทรัพยากรแบบโลคอลและรีโมท แถมยังผสานการทำงานกับสภาพแวดล้อม Windows Server 2003 ที่มีอยู่เดิมได้โดยง่ายอีกด้วย Windows Server 2003 R2 สามารถทำงานเป็นเว็บแพลตฟอร์มที่ขยายระบบได้และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี กว่าเดิม แถมยังรองรับการทำงานแนวทางใหม่ๆอาทิเช่นการบริหารเซิร์ฟเวอร์ตามสาขาที่ทำ ได้ง่ายขึ้น ระบบบริหารตัวตนและการเรียกใช้ระบบที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งมีระบบบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกด้วย บทความที่อยู่ในหน้านี้จะพูดถึงจุดเด่น คุณสมบัติใหม่ๆ และการปรับปรุงต่างๆที่เกิดขึ้นใน Windows Server 2003 R2

จุดเด่นต่างๆ
Windows Server 2003 R2 ได้รับการพัฒนาโดยอิงกับระบบรักษาความปลอดภัย เสถียรภาพ และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมของ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ดังนั้น Windows Server 2003 R2 จึงมีระบบเชื่อมต่อที่กว้างขวางยิ่งขึ้น แถมยังควบคุมทรัพยากรแบบโลคอลและรีโมทได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย องค์กรต่างๆจะได้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายที่ลดลง และประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นผ่านทางระบบบริหารและระบบควบคุมทรัพยากรที่ดี ขึ้นกว่าเดิมทั่วทั้งองค์กร

ช่วยให้การบริหารเซิร์ฟเวอร์สาขาทำได้ง่ายขึ้น
Windows Server 2003 R2 ช่วยให้คุณยังคงประสิทธิภาพ ความพร้อมในการให้บริการ และความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของเซิร์ฟเวอร์สาขาแบบโลคอลเอาไว้ไปพร้อมๆกับ หลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันเซิร์ฟเวอร์สาขาอาทิเช่น ข้อจำกัดเรื่องการสื่อสาร และความยุ่งยากในการบริหารเป็นต้น

ระบบบริหารตัวตนและการเรียกใช้ระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม
Windows Server 2003 R2 มีบริการ Active Directory Federation Services ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ บริหารตัวตนโดยการทำให้องค์กรแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวตนของผู้ใช้ได้อย่าง ปลอดภัยมากขึ้น ภายในขอบเขตการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดเอาไว้ นอกจากนั้น Windows Server 2003 R2 ยังเตรียมระบบปรับความสอดคล้องรหัสผ่านของยูนิกซ์ ซึ่งเป็นการผสานการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ที่ Windows และยูนิกซ์เข้าด้วยกัน โดยการทำให้ขั้นตอนการดูแลรหัสผ่านทำได้ง่ายขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบจัดเก็บ ข้อมูล
Windows Server 2003 R2 มีเครื่องมือรุ่นใหม่ๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เรียกดูระบบจัดเก็บข้อมูล ทั้งหมดที่ศูนย์กลางได้ สามารถวางแผน จัดสรร และดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังและทำรายงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

เว็บแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบ
Windows Server 2003 R2 ช่วยให้ธุรกิจต่างๆขยายขอบเขตการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของตนเองผ่านทาง เว็บ พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารผ่านทางการทำงานของ Windows Server 2003 SP1, x64 Editions, Windows SharePoint Services, .NET Framework 2.0 และ Internet Information Servers 6.0 ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ระบบเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชวลไลเซชันที่คุ้มค่า
Windows Server 2003 R2 Enterprise Editioin (EE) จะช่วยให้คุณสั่งงาน Windows Server 2003 R2 EE แบบเวอร์ชวลได้ถึง 4 ชุดในเซิร์ฟเวอร์จริงหรือฮาร์ดแวร์พาร์ทิชันเพียงชุดเดียว ด้วยเหตุนี้ค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชวลไลเซชันจะลดลง

ที่มา Microsoft Thailand

DirectAdmin คืออะไร

DirectAdmin Control Panel เป็นระบบบริหารเว็บโฮสติ้ง โดเมน สำหรับลูกค้าที่ใช้ Linux Host หรือ FreeBSD Host ซึ่งเป็น Control Panel ที่มีประสิทธิภาพ และการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย สำหรับลูกค้า พร้อมทั้ง มีเครื่องมือต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถใช้บริหารเว็บโฮสติ้ง โดเมน ได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลา

VoIP Phone เทคโนโลยีโทรศัพท์แห่งอนาคต

เทคโนโลยี VoIP หรือ Voice over IP  นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งมีข้อดีอันดับแรก ๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้  ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ  หรือการโทรระหว่างประเทศก็ตาม  เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานผ่าน ทางชุมสายโทรศัพท์ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของส่วนที่ให้บริการด้วย  แต่การโทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะเป็นการทำงานโดยอาศัยหลักการเดียว กับการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

VoIP  คืออะไร
VoIP  (Voice over IP)  นั้นเป็นการประยุกต์การส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน  ซึ่งโดยปกติการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเป็นการใช้สัญญาณข้อมูลเพียงอย่างเดียว  แต่สำหรับการใช้งาน VoIP นั้นจะเป็นการนำเอาสัญญาณเสียงมารวมเข้ากับสัญญาณข้อมูลเพื่อส่งผ่านไปยัง ระบบเครือข่ายผ่านทางโพรโตคอลที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตก็คือ  Internet Protocol  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า IP  ซึ่งตามปกตินั้น IP  จะใช้สัญญาณข้อมูลเท่านั้น  แต่ด้วยเทคโนโลยี VoIP  ที่ทำให้ส่งสัญญาณเสียงได้  ด้วยรูปแบบการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจึงทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ โทรศัพท์ได้เป็นอย่างมาก

การทำงานของ Internet Protocol (IP)
หัวใจสำคัญของ VoIP ก็คือ Internet Protocol เพราะจะเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างต้นทางและปลาย ทาง  และอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือ  การทำงานผ่าน IP โดยปกติจะเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลเท่านั้น  แต่ด้วยการผสมผสานระหว่างเสียงและข้อมูลจึงทำให้ VoIP เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการพัฒนาและเทคโนโลยีขึ้นมา  และการทำงานของโพรโตคอล  IP สามารถแยกแบบคร่าว ๆ  ได้ก็คือ
–  สัญญาณข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ  เพื่อส่งออกไปตามเส้นทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
–  เมื่อข้อมูลที่ถูกแบ่งไปถึงปลายทางจะใช้ระยะเวลาและการทำงานที่ต่างกันซึ่ง อาจจะไม่พร้อมกันก็ได้
–  ข้อมูลที่ถึงปลายทางแล้วจะมีโพรโตคอล TCP  ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งมาทั้งหมด
–  ตรวจสอบข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนก่อนที่จะถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ
จาก ขั้นตอนการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง IP  แบบคร่าว ๆ  นั้นจะเห็นได้ว่าส่วนที่สำคัญก็คือ  การแยกไฟล์ขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนเล็ก ๆ  หลายส่วนแล้วค่อยส่งออกไป  เมื่อครบทุกส่วนที่ปลายทางแล้วจึงมีการประกอบให้คืนรูปแบบภายหลัง  ถ้าจะมองให้เห็นภาพการส่งข้อมูลแบบเป็นส่วน ๆ  ให้ชัดกว่านี้ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้งานโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด  เช่น  Flashget  ที่จะมีการแยกไฟล์เป็นส่วน ๆ  ในการดาวน์โหลดเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน  และที่สำคัญก็คือ  ช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการทำงานในรูปแบบ IP  จึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเทคโนโลยี VoIP  เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย  และเพิ่มความเร็วด้วยการแยกไฟล์ข้อมูล (เสียงหรือข้อมูล)  ออกเป็นส่วน ๆ  แล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพนอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางเสียงเพียงอย่าง เดียวให้สามารถทำงานเกี่ยวกับทางด้านข้อมูลไปในตัวด้วย

เหตุผลในการเลือก VoIP
สำหรับการเลือกใช้งาน VoIP มาเป็นส่วนของการช่วยโทรศัพท์นั้น  ก็เนื่องจากว่า  ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงาน ของเอกชนก็ตาม  จะต้องมีอินเทอร์เน็ตไว้ใช้ในองค์กร  ที่สำคัญก็คือ  อินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงที่กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ  และด้วยการขยายตัวของดระบบเครือข่ายสัญญาณข้อมูล Data Network  ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วกว่าการขยายตัวของการสื่อสารด้วยเสียง  จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานในทุกระดับที่มีอินเทอร์เน็ตไว้ใช้งานเพราะด้วย เทคโนโลยีของ VoIP  นั้นจะช่วยให้คุณสามารถนำเอาการรับส่งสัญญาณข้อมูลและสัญญาณเสียงได้พร้อม กัน  ทำให้เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน  และด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้จึงทำให้ VoIP  ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

VoIP เหมาะสำหรับใคร???
อย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าใคร ๆ ก็สามารถใช้เทคโนโลยี VoIP ได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นการใช้ตามบ้านก็ตาม  เพราะด้วยต้นทุนที่ต่ำและสามารถนำเทคโนโลยีรวมถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้งาน ได้ทันที  โดยที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องลงทุนติดตั้งระบบหรือรื้อระบบใหม่  เพราะ VoIP ยังคงทำงานผ่านพื้นฐานของกานให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่  อย่างไรก็ดี VoIP นั้นก็ยังคงต้องอาศัยทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการทำงาน  ซึ่งถ้าเป็นการใช้งานตามบ้านทั่วไปที่มีการโทรข้ามจังหวัดหรือโทรศัพท์ข้าม ประเทศนั้นเพียงติดตั้งซอฟต์แวร์และเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการ VoIP ก็ใช้งานได้แล้ว  ซึ่งผู้ใช้บริการ VoIP ส่วนมากจะเป็นผู้ให้บริการจากต่างประเทศ  แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือจะเป็น SME  ที่มีปริมาณการโทรมากก็จำเป็นที่ต้องอาศัยทั้งซอฟต์แวร์และฮร์ดแวร์  หรือองค์กรที่มีเครือข่าย Leased Line, Frame Relay, ISDN  แม้กระทั่งเครือข่าย E1/T1  ก็สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวนำมาประยุกต์ใช้งาน VoIP ได้เช่นกัน

มาตรฐานของ VoIP
การติดต่อสื่อสารในแบบต่าง ๆ  ก็ย่อมต้องมีมาตรฐานขึ้นมาเป็นตัวกำหนดเพื่อให้ผู้ผลิตทั้งทางฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ได้อ้างอิงการทำงานบนมาตรฐานเดียวกันและ VoIP  จะมีมารฐานอยู่ 2 มาตรฐานด้วยกันคือ  มาตรฐาน H.323  และมาตรฐาน SIP  มาตรฐานเหล่านี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า  “Call Control Technologies”  ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการนำเทคโนโลยี VoIP  มาใช้งานสำหรับการสื่อสาร
–  มาตรฐาน H.323
เป็น มาตรฐานที่มีการนำมาใช้งานกันในช่วงแรก ๆ ของเทคโนโลยี VoIP  เสมือนหนึ่งว่าถูกนำมาใช้งานชั่วคราว  เพราะมาตรฐาน H.323 ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานชั่วคราว  เพราะมาตรฐาน H.323 ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับกับการทำงานผ่าน IP  และข้อเสียอีกประการของมาตรฐาน H.323  ก็คือ  จะทำงานได้ค่อนข้างช้า
–  มาตรฐาน SIP
ด้วย มาตรฐาน SIP  ถือไดว่าเป็นมาตรฐานใหม่ที่ออกมารองรับกับ VoIP ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ IP โดยเฉพาะ  โดยในส่วนของการทำงานนั้นจะทำงานคล้ายคลึงกับการทำงานแบบ Client-Server Protocol  และถือว่ามาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่เหมาะกับการเริ่มต้นใช้งานใหม่เป็นอย่าง มาก

ซอฟต์แวร์ VoIP
ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการทำงานของ VoIP นั้นก็มีอยู่หลายตัว  แต่ที่ได้รับความนิยมรวมถึงที่ออกมาใหม่นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 โปรแกรม  ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็กำลังเร่งพัฒนาให้โปรแกรมของตนมีคุณภาพรวมถึงความปลอดภัย ในการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม
– Skype เป็นโปรแกรม VoIP โปรแกรมแรก ๆ ที่ออกมาซึ่งเป็นการให้บริการที่มีทั้งแบบที่ใช้งานฟรีและแบบที่ต้องเสียค่า บริการ  จึงทำให้ Skype มียอดผู้ใช้งานในแต่ละวันเป็นจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน  จากผู้ใช้งานทั่วโลก  ด้วยการใช้งานที่ง่ายและรองรับกับระบบปฏิบัติการทั้งวินโดวส์ Mac  และ Linux
–  Google Talk  เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมน้องใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพใน การทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น  เพราะถึงแม้ว่าตัวโปรแกรมยังเป็นเวอร์ชันทดสอบ  แต่ก็สามารถใช้งานในส่วนของ VoIP  ได้อย่างไม่มีปัญหา
–  Gizmo Project  เป็นโปรแกรมที่อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานเช่นกัน  ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน VoIP ที่ดีแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่บ้างบางส่วนของการใช้งาน

ข้อดีของ VoIP
–  ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการนำเอา VoIP มาใช้นั้นจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  หรือจะเป็นทางด้านระบบของโทรศัพท์  เพราะเมื่อคิดค่าใช้จ่ายจากค่าบริการหรือค่าอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว  เมื่อมีปริมาณการโทรทางไกลจำนวนมากในระยะยาวก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก หลายเท่าตัว
–  เหมาะกับการประชุมทางไกล เมื่อมีเหตุจำเป็นจะต้องประชุมผ่านทางโทรศัพท์ทั่วไปนั้นอาจจะเกิดปัญหาของ การติดต่อสื่อสารได้  แต่ด้วย VoIP จะช่วยทำให้สามารถติดต่อสื่อสารด้วยเสียงไปพร้อมกับการรับส่งข้อมูลได้ทันที
–  รับ-ส่งไฟล์ได้โดยตรง การติดต่อผ่าน VoIP นั้นจะสามารถส่งไฟล์ให้กันได้โดยตรงผ่านระบบ P2P  โดยอาศัยเพียงแค่ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ VoIP เท่านั้นก็สามารถใช้งานได้

ข้อจำกัดของ VoIP
–  คุณภาพเสียง  ถึงแม้ว่าจะมีราคาและค่าใช้จ่ายในการโทรที่ถูกกว่าโทรศัพท์ทั่วไป  แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือคุณภาพของเสียงสนทนาที่จะด้อยลง  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการลดคุณภาพของเสียงลงเพื่อที่จะส่งไปยังปลายทางได้ เร็วมากขึ้น
–  อุปกรณ์ในการทำงาน  การโทรศัพท์ด้วย VoIP นั้นถ้าเป็นผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป  ก็จำเป็นที่จะต้องมีทั้งคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  และไมโครโฟนพร้อมลำโพง  ซึ่งต่างจากโทรศัพท์ธรรมดาที่จะมีเพียงแค่สายโทรศัพท์และตัวเครื่องโทรศัพท์ เท่านั้น

“จะ เห็นได้ว่าด้วยเทคโนโลยี VoIP ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นให้ประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารทางไกลเป็นอย่างมาก  ซึ่งเหมาะกับทั้งผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป  และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  และถึงแม้ว่า VoIP จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลด้วยราคาที่ ประหยัดและคุ้มค่ากว่า  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจับตามองก่อนที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่กำลังจะเกิดขึ้นมา”

http://www.omlnetwork.com/tel25satang/voip.php

Tags: , ,

categories Co-location | admin | datetime July 7, 2010 1:26 am | comments Comments (0)

VOIP คืออะไร

VOIP คืออะไร

เทคโนโลยี VoIP(Voice over IP) นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย Internet  ซึ่งมีข้อดีอันดับแรก ๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ  หรือการโทรระหว่างประเทศก็ตาม เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางระบบ Internet นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานผ่านทางชุมสายโทรศัพท์  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของส่วนที่ให้บริการด้วย  แต่การโทรศัพท์ผ่านทาง Internet  นั้น จะเป็นการทำงานโดยอาศัยหลักการเดียวกับการส่งข้อมูลผ่าน Internet

VoIP  (Voice over IP)  นั้นเป็นการประยุกต์การส่งข้อมูลของ Internet  มาใช้งาน  ซึ่งโดยปกติการใช้งาน Internet  จะเป็นการใช้สัญญาณข้อมูลเพียงอย่างเดียว  แต่สำหรับการใช้งาน VoIP นั้นจะเป็นการนำเอาสัญญาณเสียงมารวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เพื่อส่งผ่านไปยังระบบเครือข่ายผ่านทาง Protocol ที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตก็คือ  Internet Protocol  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า IP  ซึ่งตามปกตินั้น IP  จะใช้สัญญาณข้อมูลเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยี VoIP  ที่ทำให้ส่งสัญญาณเสียงได้ ด้วยรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน Internet  จึงทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ได้เป็นอย่างมาก

ซึ่งปกติแล้วเวลาเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับนักธุรกิจหรือ ผู้ที่ไม่สามารถขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ได้ ก็จำเป็นต้องเปิดบริการ Roaming จากผู้ให้บริการโทรศัพท์ จากนั้นเมื่อถึงประเทศนั้นๆ ก็เปิดเครื่อง หาเครือข่ายที่รับได้ แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันที ทั้งโทรเข้า,โทรออก ซึ่งมีความสะดวกสบายมาก แต่ก็มีราคาแพงมากเช่นกัน VoIP จะช่วยให้เราใช้งานการโทรระหว่างประเทศได้ประหยัดมากขึ้น.

จากเว็บไซต์ : http://pirun.kps.ku.ac.th/~b4928006/p2.html

วีโอไอ พี (VoIP) คืออะไร

วีโอไอพี (VoIP) ย่อมาจาก วอยส์โอ เวอร์ไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื่อ สารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อิน เทอร์เน็ตโปรโตคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ต วิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้ วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เปรียบได้ กับการให้รถยนต์วิ่งแทรกกันได้ตามช่องว่างที่มีอยู่ของถนน แทนการให้รถ ยนต์คันเดียวจองถนนวิ่งแบบผูกขาด ข้อดีของวีโอไอพีก็คือการ สามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถ ให้บริการได้ในอัตราค่าบริการที่ถูกลงมาก

สำหรับมาตรา ฐานของวีโอไอพี มี 2 รูปแบบ คือ

– มาตราฐาน H.323 เป็นมาตรา ฐานที่กำหนดขึ้นในระยะแรกของการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ผู้ ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นำไปพัฒนา แต่เนื่องจากพื้นฐานของมาตรา ฐานนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อผ่าน Internet Protocol ทำให้ไม่นิยม ในการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทำงานช้า กว่ามาตราฐานแบบ SIP

– มาตราฐาน SIP เป็นมาตรา ฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ โดยพื้นฐานให้มีการทำงานผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ Internet Protocol ทำให้ผู้ผลิต อุปกรณ์นำไปใช้เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้รับ ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ประโยชน์ของ ระบบวีโอไอพี
1.ค่าใช้จ่ายใน การสื่อสารถูกลง และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2.ไม่มีขีดจำกัดในการขยายเครือข่าย ทุกที่ทั่วโลก ที่สามารถ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

จุดด้อยของวี โอไอพี
จุดด้อยของวีโอไอพีก็คือ ในบางกรณี คุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าโทรศัพท์ปกติ และอาจจะมี การดีเลย์หรือการที่สัญญาณเสียงเดินทางมาช้า ทำให้พูดสวนกันไม่ได้ถนัด ต้องรอให้ แต่ละฝ่ายพูดให้จบก่อนจึงจะพูดได้ แต่ปัญหานี้ได้รับการปรับปรุง ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนแทบจะไม่มีความแตกต่างอีกต่อไป ข้อเสียอีก ประการหนึ่งก็คือ โทรศัพท์วีโอไอพี จะใช้งานไม่ได้เมื่อไฟฟ้าดับ หรืออิน เทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง

อนาคตของวีโอไอพี
วีโอไอพี หรือที่มักจะเรียกกันย่อๆว่าวอยส ์จะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก คุณภาพที่ได้รับปรับปรุงและค่าใช้จ่ายที่ถูก จนในที่สุด อาจจะกลายเป็นบริการฟรี เช่น เดียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น การสืบค้น เว็บไซต์ การใช้อีเมล เพราะอันที่จริงก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ผู้ใช้ บริการเพียงแต่จ่ายค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Roundcube เป็น interface ดีสำหรับเว็บของคุณ

ผมได้ใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลสำหรับปีนี้และใช้ Squirrel Mail เป็นเว็บอินเตอร์เฟส . ฉันชอบ Squirrel Mail แต่ผมอยากเปลี่ยน interface เพื่ออะไรเพิ่มอีกนิดที่ทันสมัยและง่ายต่อการมอง . ฉันคิดว่าฉันพบว่าใน Roundcube Roundcube เป็น browser – based client IMAP ด้วยโปรแกรมภาษาต่างๆเช่นผู้ใช้อินเตอร์เฟซ มันมีฟังก์ชันการที่คุณคาดหวังจากลูกค้าอีเมลรวมทั้งสนับสนุน MIME, สมุด, การจัดการโฟลเดอร์ข้อความค้นหาและตรวจสอบการสะกด . Plus เป็นโปรแกรมที่มาเปิดที่สามารถใช้บนเซิร์ฟเวอร์อีเมลโปรด . Roundcube ของคุณออกภายใต้ GNU General Public License GPL () ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การดาวน์โหลดและใช้ปรับใช้มันอีกครั้งและเผยแพร่ นี่คือบางส่วนของคุณลักษณะของเว็บนี้ติดต่อ

 • ใช้ได้ใน 65 ภาษา
 • ลากและวางการจัดการข้อความ
 • สนับสนุนการสำหรับ MIME และ HTML ข้อความ
 • คุ้มครองความเป็นส่วนตัวซับซ้อน
 • เขียนจดหมายพร้อมแนบ
 • หลาย identities ผู้ส่ง
 • ที่อยู่ร่วมค้นหาตามที่คุณประเภทหนังสือ
 • Richtext / ข้อความ HTML เขียน
 • ข้อความโอนพร้อมแนบ
 • ข้อความค้นหาและติดต่อ
 • ตรวจสอบคำสะกด
 • การจัดการโฟลเดอร์ IMAP
 • การสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ภายนอก
 • Built – in แคชสำหรับการเข้าถึงกล่องจดหมายอย่างรวดเร็ว
 • ไม่ จำกัด ผู้ใช้และข้อความ
 • ระบบแม่แบบสำหรับสกินเอง
 • Plug – in API เพื่อขยายความยืดหยุ่น

นี่คือรายการของความต้องการที่จะต้องใช้ Roundcube พร้อมกับเบราว์เซอร์จะได้รับการทดสอบเพื่อใช้งานเป็น

ข้อกำหนด Server

 • Apache, Lighttpd (> = 1.4.13 สำหรับ SSL) หรือเซิร์ฟเวอร์ Cherokee Web
 • Directory บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับอนุญาตให้เรียกใช้สคริปต์
 • ถ้าใช้ Apache, . สนับสนุน htaccess หรือการกำหนดค่าเพื่อแทนที่ DirectoryIndex
 • รุ่น PHP 5.2.1 หรือสูงกว่าด้วย
  • PCRE (Perl – Compatible Regular Expressions)
  • สนับสนุน Session
  • สนับสนุน Socket
  • MySQL, PostgreSQL, หรือเครื่องยนต์ข้อมูล SQLite
  • iconv (แนะนำ)
  • OpenSSL (แนะนำ)
  • Mbstring (optional)
  • FileInfo (optional)
  • Mcrypt (optional)
 • ตัวเลือก php.ini :
  • error_reporting E_ALL และ ~ E_NOTICE (หรือต่ำกว่า)
  • file_uploads บน (สำหรับคุณสมบัติอัปโหลดเอกสารแนบ)
  • เพิ่ม memory_limit (ตามที่เหมาะสมเพื่อรองรับการแนบขนาดใหญ่)
  • session.auto_start off
  • magic_quotes_gpc off
 • ถ้าใช้ MySQL หรือ PostgreSQL, เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างตาราง
  • ถ้าใช้ MySQL 5.0.2 หรือใหม่กว่า STRICT_TRANS_TABLES ปิดการใช้งานและ STRICT_ALL_TABLES
 • OpenSSL และโมดูล Socket สำหรับ PHP ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับความปลอดภัยหรือ IMAPS IMAP, SMTP สำหรับการรักษาความปลอดภัยและการใช้ตรวจสอบการสะกด
  • นอกจากนี้โมดูล Curl สำหรับ PHP จะต้องตรวจสอบการสะกดกับ TinyMCE (HTML WYSIWYG Editor)
 • เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ IMAP 4 รอบ 1
 • เซิร์ฟเวอร์ (แนะนำ) หรือ PHP กำหนดค่าสำหรับการส่งอีเมล

ข้อกำหนด Browser

 • JavaScript? เปิดการใช้งาน
 • ยอมรับคุกกี้
 • สนับสนุน XMLHttpRequest
 • สนับสนุน CSS2

ทดสอบเบราว์เซอร์

 • Internet Explorer 6 Windows (2000 และ Windows XP)
 • Internet Explorer 7 (Windows XP)
 • Safari 2 (Mac OS X 10.4)
 • Safari 3 (Mac OS X 10.5 และ Windows XP)
 • Firefox 2 (Windows XP, Mac OS X Linux และ)
 • Firefox 3 (XP Windows, Linux, และ OpenSolaris)

เบราว์เซอร์ รายงานการทำงาน

 • Camino 1.5.x (Mac OS X 10.4)
 • Opera 9.25 (Windows Server 2003, Windows XP, และ FreeBSD 6)
 • Opera 9.30 (Wii, TinyMCE เป็น non – functional)
 • Opera 9.60 beta1 (Windows XP)

ผมได้ใช้โปรแกรมเว็บนี้จะทำให้คุณประทับใจในการใช้โปรแกรมอีเมลแพง แต่ได้ฟรี . ติดตั้งนี้เป็นเรื่องง่ายนักและสามารถแก้ไขให้มันบางลักษณะเฉพาะของคุณ . ฉันจะเพิ่มแฟ้มลงในเซิร์ฟเวอร์ Apache ของฉันและ เพียงทำตามขั้นตอนที่วางโดยการติดตั้ง . หากคุณมีปัญหาใด ๆ ของเว็บไซต์ที่มีเอกสาร HTML ที่วางกันเป็นอย่างดีและคุณสามารถดูตั๋วที่ใช้งานเพื่อดูปัญหาอื่น ๆ ที่มี . นอกจากนี้ยังมี เวทีชุมชนที่คุณสามารถถามคำถามและได้รับคำแนะนำในเรื่องคุณมี . นี้จะอยู่ที่ http://trac.roundcube.net

interface มีมากใช้งานง่ายและมีความรู้สึกคล้ายกับแนวโน้ม แต่ไม่ได้มีคุณลักษณะบางอย่างเช่นปฏิทิน . ทั้งนี้นี่เป็นภาพหน้าจอบางส่วนติดต่อผู้ใช้

นอกจากนี้ยังมีมากมายของการตั้งค่าที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเล่นกับรับเว็บมาก ขึ้นของตน . พวกเขาสามารถเปลี่ยนวิธีการที่พวกเขาเห็น mail นั้นในหน้าต่างของตนเองหรือมีตัวอย่างในหน้ากล่องจดหมาย . คุณสามารถเลือกจำนวน แถวที่คุณต้องการดูด้านขวาหน้าลงลายมือชื่อของอีเมลที่คุณส่งออก . มีหนังสือที่อยู่ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่ใช้งานง่ายและสามารถนำเข้าและ ส่งออกที่ติดต่อในรูปแบบ vCard . นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการค้นหาผ่าน อีเมล์สำหรับผู้ส่งเฉพาะ . ของคุณที่นี่มีภาพมากกว่าการตั้งค่าหน้าต่าง

เมื่อคุณติดตั้งอินเตอร์เฟสเป็นคุณ web server คุณอัปโหลดโฟลเดอร์และนำ . / ติดตั้ง / .index.php ไฟล์ในเว็บเบราเซอร์ของคุณ . คุณจะเดินผ่านข้อมูลบางอย่างคุณต้องป้อน . นี้จะเป็นชื่อที่คุณต้องการ สำหรับหน้าจอเข้าระบบเว็บเบราเซอร์ข้อมูลฐานข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์และสร้างบัญชีครั้งแรกที่คุณ login . เมื่อข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนมันจะทำให้บางไฟล์ที่ main.inc และ db.inc . ทั้งสอง ไฟล์การตั้งค่าไฟล์ roundcube ติดตั้งที่ใช้ของคุณ . คุณจะคัดลอกการทดสอบเพื่อแก้ไขข้อความหรือเลือกปุ่ม . จากนั้นคุณจะต้องอัปโหลดไฟล์เหล่านี้ไปยังไดเรกทอรี config ของคุณ Roundcube . นี่คือรุ่นทั่วไปของวิทยานิพนธ์ไฟล์

db.inc.example main.inc.example

เมื่อทั้งหมดของการตั้งค่าเสร็จแล้วคุณจำเป็นต้องลบไดเรกทอรี Installer เพื่อประกันคนไม่ใช้เพื่อทำลายเซิร์ฟเวอร์ของคุณหรือเพียงแค่นำข้อมูลจากคุณ . ผมมีปัญหาสองสามครั้งแรกที่ฉันติดตั้งมัน . มันจะไม่ รับรู้ของบัญชีที่ถูกบนเซิร์ฟเวอร์อีเมล . แต่เมื่อฉันติดตั้งใหม่ได้และอนุญาตให้สร้างโดยอัตโนมัติของบัญชีในการเข้า สู่ระบบแรกที่มีการทำงานทุกอย่างดี . ขณะนี้เมื่อผมพูดสร้างบัญชีใหม่เป็นเพียงในฐานข้อมูล roundcube และ ไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ . ตรวจสอบออกถ้าคุณต้องการรูปลักษณ์ใหม่สำหรับ interface เว็บของคุณและไม่ต้องการใช้จ่ายอย่างมากของเงิน

ความนิยม : 53%

http://blog.ogwatermelon.com/?p=1865&gtlang=th

Domain Pointer

Domain Pointer คือการชี้ชื่อเว็บนอกเหนือจากชื่อหลัก มายัง Host เดียวกัน เหมาะกับเว็บที่มีชื่อเรียกเข้ามากกว่า 1 ชื่อ เช่น ท่านมาเช่าโฮสสำหรับเว็บชื่อ aaa.com ที่นี้ท่านไปจดชื่อเพิ่มมาอีก 2 ชื่อคือ bbb.com กับ ccc.com ท่านอยากจะให้คนที่เข้าชื่อ bbb.com และ ccc.com ให้เปิดมายังหน้าเว็บ aaa.com ท่านสามารถทำได้โดยเข้าใช้งาน Domain pointer ใน Control Panel แล้วใส่ชื่อ bbb.com กับ ccc.com ก็จะสามารถใช้งานได้ทั้ง 3 ชื่อ
เว็บนี้จะ สามารถเข้าได้ 3 ชื่อ คือ aaa.com, bbb.com และ ccc.com