เทคนิคทำ secure protect url video เหมือน mthai.com


http://nginxlibrary.com/hotlink-protection/

ประมาณนนี้ปะ ไม่ให้คนอื่นโหลดตรง ต้องเปิดดูผ่านเว็บที่กำหนดเท่านั้น

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-u…control-howto/
กำหนดไอพีที่ดาวน์โหลดได้ ดาวน์โหลดไม่ได้

การ Compile PHP พร้อม xmlrpc (DirectAdmin Custombuild)

หากต้องการติดตั้ง xmlrpc ใน PHP ของเซิฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง DirectAdmin แบบ CustomBuild

การแก้ไขไฟล์ configure.php5 สำหรับการ compile

nano /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5
เพิ่มบรรทัด –with-xmlrpc เข้าไป

สั่ง compile PHP ใหม่

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build php n
/etc/init.d/httpd restart