วิธีการ Clone Disk ที่เป็น Linux

– dd มันอ่านข้อมูลเป็น block แล้วก้อปไปใส่อีกตัวตรงๆ

ถ้าไฟล์เล็กๆเยอะๆ dd จะไวกว่ามาก เพราะมันไม่สนจำนวนไฟล์ มันอ่านข้อมูลเป็น block จาก hdd เลย
ข้อเสียคือมันจะทำทั้งลูก ต่อให้มีข้อมูลอยู่ 1kb มันก็ทำทั้งลูกอยู่ดี

– rsync มันอ่านข้อมูลเป็นไฟล์ แล้วก้อปไปเป็นไฟล์
ถ้าขนาดไฟล์น้อยมาก rsync มักจะไวกว่า เพราะมันอ่านไฟล์ตามจริงแล้วเอาไปใส่อีกลูกโดยลอก permission/owner/attribute อะไรทุกอย่างเหมือนกันหมด
ข้อเสียคือถ้าเจอไฟล์เล็กๆเยอะๆ มันก็จะยิ่งช้าเพราะมันมี overhead ในการอ่านแต่ละไฟล์

CR: rtsp (THT)

(จดไว้อ่านเอง)

How to remove a local Disk from a XenServer

Open the CLI and do the following:

 1. First we need to find the UUID of the SR to do this use the command:
  xe sr-list
 2. Take note of the UUID and paste it in to notepad.
  Now we need to find the Physical Block Device. To do this use the following command:
  xe pbd-list sr-uuid=your-SR-uuid-from-step-1
 3. We now need to unplug the PBD using the following command:
  xe pbd-unplug uuid=your-PBD-uuid-from-step-2
  Again once you have this paste it into notepad.
 4. We now need to delete the PBD using the following command:
  xe pbd-destroy uuid=your-PBD-uuid-from-step-2
 5. We now need to Delete the association of your SR and the PBD using the following command:
  xe sr-forget uuid=your-SR-uuid-from-step-1
  You will now see that your local SR has gone.
 6. Remove the physical Hard disk

CR: http://www.icsm.co.uk/faq/9-xen-server/16-how-to-remove-a-local-hard-disk-from-a-xenserver-host.html?pop=1&tmpl=component

copy entire drive using dd if=/dev/sda of=/dev/sdb

Clone Disk Linux with Linux Rescue

# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
long wait…

# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1M
slightly shorter wait…
(ส่วนใหญ่่จะใช้อันนี้เพราะเร็วกว่าอันแรก)

Here kitty, here kitty kitty!!!
# cat /dev/sda > /dev/sdb
Even the good old kitty can do it.

Or you can do it over a network to another machine using netcat the networked kitty:

Save image on a server:
# nc -l -p 50000 | dd bs=1M of=pc.img

On the PC:
# dd bs=1M if=/dev/hda | gzip –fast | nc servername 50000

Restore image on the PC:
# nc -l -p 50000 | gunzip | dd bs=1M of=/dev/hda

On the server:
# dd bs=1M if=pc.img | nc pc.ip.addr.ess 50000

CR. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1382181

——————————————-
VPShttp://www.ihotvps.com/
Colo & Dedicatedhttp://www.onairnetwork.net/
รับออกแบบเว็บไซต์ : http://www.pixelboxz.com/

How to install Clamav + Auto scan on DirectAdmin

# /usr/local/directadmin/custombuild/build set clamav yes

# /usr/local/directadmin/custombuild/build clamav

# echo ‘clamscan -i -v -r –remove=yes /home/’ > /etc/cron.daily/clamscan

# chmod a+x /etc/cron.daily/clamscan

# service crond restart

** เลือกช่วงเวลา ที่จะทำการแสกน **

# echo ‘0 2 * * * root clamscan -i -v -r –remove=yes /home/’ > /etc/cron.d/clamscan

เซ็ทแบบ Advanced

Protect EXIM : http://help.directadmin.com/item.php?id=370

Protect Proftpd: http://forum.directadmin.com/showthread.php?t=30855

วิธีดู IP Address ที่เข้ามา Login Windows

วิธีดู log windows หากลูกค้าสงสัยว่าเครื่องของตนเองโดน hack หรือเปล่า

Control Panel > Administrative tools -> Security -> Audit Policy

ดูตาม User ที่สงสัยว่าโดน Hack  เมื่อคลิ๊กเข้าไป

จะมีรายละเอียดวันที่ และ เวลาบอก ว่า User นี้ใช้ IP Address อะไร login เข้ามา