วิธีการ Clone Disk ที่เป็น Linux

– dd มันอ่านข้อมูลเป็น block แล้วก้อปไปใส่อีกตัวตรงๆ

ถ้าไฟล์เล็กๆเยอะๆ dd จะไวกว่ามาก เพราะมันไม่สนจำนวนไฟล์ มันอ่านข้อมูลเป็น block จาก hdd เลย
ข้อเสียคือมันจะทำทั้งลูก ต่อให้มีข้อมูลอยู่ 1kb มันก็ทำทั้งลูกอยู่ดี

– rsync มันอ่านข้อมูลเป็นไฟล์ แล้วก้อปไปเป็นไฟล์
ถ้าขนาดไฟล์น้อยมาก rsync มักจะไวกว่า เพราะมันอ่านไฟล์ตามจริงแล้วเอาไปใส่อีกลูกโดยลอก permission/owner/attribute อะไรทุกอย่างเหมือนกันหมด
ข้อเสียคือถ้าเจอไฟล์เล็กๆเยอะๆ มันก็จะยิ่งช้าเพราะมันมี overhead ในการอ่านแต่ละไฟล์

CR: rtsp (THT)

(จดไว้อ่านเอง)

How to remove a local Disk from a XenServer

Open the CLI and do the following:

 1. First we need to find the UUID of the SR to do this use the command:
  xe sr-list
 2. Take note of the UUID and paste it in to notepad.
  Now we need to find the Physical Block Device. To do this use the following command:
  xe pbd-list sr-uuid=your-SR-uuid-from-step-1
 3. We now need to unplug the PBD using the following command:
  xe pbd-unplug uuid=your-PBD-uuid-from-step-2
  Again once you have this paste it into notepad.
 4. We now need to delete the PBD using the following command:
  xe pbd-destroy uuid=your-PBD-uuid-from-step-2
 5. We now need to Delete the association of your SR and the PBD using the following command:
  xe sr-forget uuid=your-SR-uuid-from-step-1
  You will now see that your local SR has gone.
 6. Remove the physical Hard disk

CR: http://www.icsm.co.uk/faq/9-xen-server/16-how-to-remove-a-local-hard-disk-from-a-xenserver-host.html?pop=1&tmpl=component