วิธีแก้เข้า ssh ช้า

วิธีแก้มี 2 วิธี ดังนี้

1. # /etc/resolv.conf อาจจะตั้ง dns หรือ nameserver ผิดในนี้

จากนั้นเซฟ และ รีสตาร์ทเซอร์วิส

# /etc/init.d/sshd restart

2.  # vi /etc/ssh/sshd_config

แก้ไข UseDNS no

จากนั้นเซฟ และ รีสตาร์ทเซอร์วิส

# /etc/init.d/sshd restart

ihotVPS | VPS RESELLER ลดสูงสุดถึง 50%

ihotVPS | VPS RESELLER ลดสูงสุดถึง 50%

ihotVPS reseller

เปิดบริการ VPS Reseller ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 50%

ฟรี Directadmin ตลอดอายุการใช้งาน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานออนไลน์หารายได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
http://www.ihotvps.com/reseller