วิธีเปลี่ยน hostname Centos 6

#vi /etc/sysconfig/network

แก้บรรทัดนี้

HOSTNAME=”myserver.domain.com

Restart Service Network

#/etc/init.d/network restart

——————————————-
VPShttp://www.ihotvps.com/
Colo & Dedicatedhttp://www.onairnetwork.net/
รับออกแบบเว็บไซต์ : http://www.pixelboxz.com/