แก้ปัญหาเข้า login Direct admin ไม่ได้ เนื่องจากใช้ VPN

Rejected session for user admin because IP (A.B.C.D) doesn’t match session file (E.F.G.H)

ปัญหาเน็ท VPN

# vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

เพิ่ม disable_ip_check=1

แล้วก็ restart directadmin

# /etc/init.d/directadmin restart

——————————————-
VPShttp://www.ihotvps.com/
Colo & Dedicatedhttp://www.onairnetwork.net/
รับออกแบบเว็บไซต์ : http://www.pixelboxz.com/