โดเมนเนมภาษาไทย

โดเมนเนมภาษาไทย ในปัจจุบัน เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำ Search engine optimization (SEO) ในประเทศไทยได้ดีมากๆ ซึ่งเราสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม เป็นภาษาไทยได้เลย เช่น หนังสือมือสอง โดย การจดโดเมนเนมภาษาไทยนั้น ในปัจจุบัน สามารถจดได้ ในประเภท .com,.net โดยเวลาที่เราจะจดโดเมนเนมภาษา ไทยนั้น ให้เราเอา code ที่แปลงชื่อภาษาไทย เป็น สตริงที่เข้ารหัสแล้วไปจด ซึ่งเราสามารถสังเกต ชื่อภาษาไทย ที่เข้ารหัสแล้ว ได้จากการพิมพ์ชื่อโดเมนเนมภาษาไทยนั้น ที่เว็บเบราว์เซอร์ เช่น พิมพ์คำว่า หนังสือมือสอง.com ก็จะเห็นรหัส xn--72ca6c7a6bbctbb1b0ec.com ถ้าชื่อโดเมนเนม นี้ยังว่างอยู่ ก็เอาไปจดได้เลย โดยนำ xn--72ca6c7a6bbctbb1b0ec ไปจด

For related post, please visit โดเมนเนมภาษาไทย.

โดเมนเนม (domain)

โดเมน,domain,domain name
Domain

โดเมนเนม คือ ชื่อที่ใช้แทนเว็บไซต์ ซึ่งกำหนดขึ้นมาเพื่อสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการกำหนดโดเมนเนม นั้นจะใช้หมายเลขไอพีแอสเดรส เป็นตัวแทนของเว็บไซต์ โดย โดเมนเนมนั้น มีความยาวได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร และจะประกอบไปด้วย ตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งในปัจจุบันนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้ว เพราะตัวอักษรภาษาไทย หรือตัวอักษรท้องถิ่นของประเทศต่างๆก็สามารถใช้จดโดเมนได้ ซึ่ง โดเมนเนมนั้น มีหลายประเภท โดยสิ่งที่ใช้วัดประเภทของโดเมนเนม เรียกว่า นามสกุล ปัจจุบัน นามสกุลของโดเมนเนมที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่  .com .net .org .info ซึ่งก็มีความหมายแตกต่างกันไป แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ .com

Please visit โดเมน for more post.

New Blog : http://seo.onairnetwork.net

โครงการเว็บ Treehost Creative :: แจกพื้นที่ Host ใช้ฟรีตลอดกาล !

Posted Image
Continue reading “โครงการเว็บ Treehost Creative :: แจกพื้นที่ Host ใช้ฟรีตลอดกาล !”

We can do it!! Creative website project by Treehost. Win free web hosting!

No experience need. Just have an idea!! We will cooperate each other.

Provide free web space for a host of creative, attractive idea for new website:

– Web marketing
– Web design
– Web content
– Web programming

Free space 10 GB
Bandwidth: 1000 GB/monthly (or more, up to each project)

Update! Any smart idea and more resource required. Free VPS or server is awarded to you.

Present your project plan and detail its advantages
In case of commercial web, present your selling techniques to your customers

NO all kinds of illegal website.

Send your idea or more information on

email: support @ treehost.in.th

โดเมนฟรี กำเนิดใหม่แล้ว

วันนี้ ผมเปิดเมลดู ค่าย .cz.cc เปิดตัวโดเมนฟรี อีก ตัวนึง ที่ชื่อ ce.ms ใช้ ได้สองปี เหมือนกัน

สนใจ ดู ครับ http://www.freedomain.ce.ms/

ขอบคุณ viewnakaf ไทยเสียว

โดเมนเนม คืออะไร

โดเมนเนม ก็คือที่อยู่คล้าย ๆ กับที่อยู่ของบ้านของคุณ โดยเปรียบเทียบเป็น ที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตนั่นเอง โดเมนเนมจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คน และเครื่องคอมพิวเตอร์รู้ว่า คุณอยู่ที่ไหนเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็เป็นเหมือนบ้านเลขที่ และโดเมนเนมแต่ละชื่อ จะไม่ซ้ำกัน นั่นหมายถึงว่าชื่อโดเมนของคุณไม่ซ้ำกับของคนอื่นแน่นอน เพราะฉะนั้นหากคุณนึกชื่อเว็บไซต์ดีๆได้แล้ว ควรจดทะเบียน โดเมนเนม ไว้ก่อนที่ชื่อดีๆ จะหมดไป
ความหมายของโดเมนเนม
.COM หมายถึง Commercial คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และการค้า แต่เนื่องจากโดเมนแบบนี้เป็นที่นิยมและแพร่หลายมาก จึงหาชื่อค่อนข้างยาก
.NET หมายถึง Network คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับ network และเครือข่าย การติดต่อสื่อสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ
.ORG หมายถึง Organization คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับสถาบัน องค์การ หรือ หน่วยงาน ที่ไม่เข้าข่าย การประกอบการ ในเชิงพาณิชย์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือ เป็นหน่วยงานบริการสาธารณูปโภคของรัฐ
.CO.TH หมายถึง Company Thailand คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการพาณิชย์และธุรกิจ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ผู้จดโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
.AC.TH หมายถึง Academy Thailand คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
.OR.TH หมายถึง Organization Thailand คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
.IN.TH หมายถึง Individual/Incorporation Thailand คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับองค์กรและบุคคลทั่วไป แบบใครขอก่อนได้ก่อน (first-come-first-serve)
การตั้งชื่อโดเมน .COM .NET .ORG
คุณสามารถ จดทะเบียนโดเมนเนม โดยใช้ตัวอักษร a-z , 0-9 และเครื่องหมาย – (ลบ) โดยต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย – และต้องไม่มี Space และต้องจด โดเมนเนม อย่างน้อย 2 ตัวอักษร
การตั้งชื่อโดเมน .CO.TH , .AC.TH หรือ .OR.TH
โดเมนเนม จะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว โดเมนเนม และเครื่องหมาย – (ลบ) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด (โดยไม่นำคำหรือตัวอักษรอื่นนอกจากที่ปรากฎ ในชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กรหรือสถานศึกษา มาใช้ร่วมอยู่ใน ชื่อโดเมน )
การตั้งชื่อโดเมน .IN.TH
การจดโดเมนเนมแบบนี้จะเหมือนกับ .CO.TH , .AC.TH และ .OR.TH แต่ต่างกันที่ชื่อจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อองค์กร โดยเจ้าของโดเมนต้องมีบัตรประชาชน หรือใบแสดงสิทธิ์การเป็นนิติบุคคล

Credit: sknetcenter.in.th

SEO Domain PR > 5 ดีอย่างไร??

ผมเห็นว่าพวกDomain High PR มีประโยชน์เพียง
1)ความน่าเชื่อถือของWeb ดูจากค่า PR ของ google
2)สามารถหารายได้ จากการขาย link ได้

Setting up Nameserver / DNS in Windows Server

It seems long, but it’s not. Then add the additional IP there.
Okay, now open the DNS MMC snap-in. Create a new primary zone, and have it be for domain.com the same domain that your NS records are for.
Then do the following:
Create:

A ns1 x.x.x.x

A ns2 y.y.y.y

A www x.x.x.x

A mail x.x.x.x

MX mail x.x.x.x, 10
Then DELETE the records of type NS¦ And replace them with:

ns1.domain.com

ns2.domain.com
That should do it. Open a cmd prompt on your Server, and:
nslookup

server localhost

www.domain.com
Then it should read off your IP¦ If it does, everything looks good so far.
Now open a cmd prompt on your local box, and:
nslookup

www.domain.com
If everything comes out okay, then you’re all setup. If it doesn’t come back, then try this (still within nslookup):
server x.x.x.x

www.domain.com
If that comes back, then the problem lies in your NS records at the registrar, or the registrars NS records for the domain.
Remember, setting a domain to point to your nameserver is NOT enough, you must also create NS records at the registrar

Problem
When I did nslookup and typed localhost it didn’t recognize it (I had to type 127.0.0.1). And also, when I didnt specify the server it used as default nsx.hostings_nameserver.net, shouldnt it have used one of my nameservers? I then tried with server nsx.mydomain.com and it worked.
workaround
it’s using nsx.hostings_nameserver.net because that’s the default its set to use when the server company binds IPs to your box¦
You can change that by going to:
Start > Control Panel > Network Connections > Local Area Network > Properties > TCP/IP > Properties
Use the following DNS server addresses:

127.0.0.1
Because it’s your local box, use the loopback IP to speed things up¦ Also, you don’t need a secondary (alternate) server just the one loopback.

credit: blog.webhosting.uk.com