วิธีแก้เข้า ssh ช้า

วิธีแก้มี 2 วิธี ดังนี้

1. # /etc/resolv.conf อาจจะตั้ง dns หรือ nameserver ผิดในนี้

จากนั้นเซฟ และ รีสตาร์ทเซอร์วิส

# /etc/init.d/sshd restart

2.  # vi /etc/ssh/sshd_config

แก้ไข UseDNS no

จากนั้นเซฟ และ รีสตาร์ทเซอร์วิส

# /etc/init.d/sshd restart

วิธีเปลี่ยน hostname Centos 6

#vi /etc/sysconfig/network

แก้บรรทัดนี้

HOSTNAME=”myserver.domain.com

Restart Service Network

#/etc/init.d/network restart

——————————————-
VPShttp://www.ihotvps.com/
Colo & Dedicatedhttp://www.onairnetwork.net/
รับออกแบบเว็บไซต์ : http://www.pixelboxz.com/

How to install Munin on Centos 6

# yum install munin munin-node
# chkconfig munin-node on
# service munin-node start

# ln -s /var/www/munin/ /var/www/html/munin
# service httpd restart && service crond restart
# ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_* /etc/munin/plugins/

# chmod 551 /var/www
# /etc/init.d/munin-node restart

รอประมาณ 5-10 นาที แล้วเข้า http://Ip-address/munin

ขอบคุณ

http://balll.me/munin-on-centos-6-with-directadmin/

http://bunyiam.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1775

วิธีการ Clone Disk ที่เป็น Linux

– dd มันอ่านข้อมูลเป็น block แล้วก้อปไปใส่อีกตัวตรงๆ

ถ้าไฟล์เล็กๆเยอะๆ dd จะไวกว่ามาก เพราะมันไม่สนจำนวนไฟล์ มันอ่านข้อมูลเป็น block จาก hdd เลย
ข้อเสียคือมันจะทำทั้งลูก ต่อให้มีข้อมูลอยู่ 1kb มันก็ทำทั้งลูกอยู่ดี

– rsync มันอ่านข้อมูลเป็นไฟล์ แล้วก้อปไปเป็นไฟล์
ถ้าขนาดไฟล์น้อยมาก rsync มักจะไวกว่า เพราะมันอ่านไฟล์ตามจริงแล้วเอาไปใส่อีกลูกโดยลอก permission/owner/attribute อะไรทุกอย่างเหมือนกันหมด
ข้อเสียคือถ้าเจอไฟล์เล็กๆเยอะๆ มันก็จะยิ่งช้าเพราะมันมี overhead ในการอ่านแต่ละไฟล์

CR: rtsp (THT)

(จดไว้อ่านเอง)

copy entire drive using dd if=/dev/sda of=/dev/sdb

Clone Disk Linux with Linux Rescue

# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
long wait…

# dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1M
slightly shorter wait…
(ส่วนใหญ่่จะใช้อันนี้เพราะเร็วกว่าอันแรก)

Here kitty, here kitty kitty!!!
# cat /dev/sda > /dev/sdb
Even the good old kitty can do it.

Or you can do it over a network to another machine using netcat the networked kitty:

Save image on a server:
# nc -l -p 50000 | dd bs=1M of=pc.img

On the PC:
# dd bs=1M if=/dev/hda | gzip –fast | nc servername 50000

Restore image on the PC:
# nc -l -p 50000 | gunzip | dd bs=1M of=/dev/hda

On the server:
# dd bs=1M if=pc.img | nc pc.ip.addr.ess 50000

CR. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1382181

——————————————-
VPShttp://www.ihotvps.com/
Colo & Dedicatedhttp://www.onairnetwork.net/
รับออกแบบเว็บไซต์ : http://www.pixelboxz.com/