Host คืออะไร

Host คืออะไร

HostHostingWeb Hosting ) เป็นบริการให้เช่าพื้นที่ในการนำเว็บไซต์มาฝาก เพื่อให้เว็บไซต์คุณสามารถออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ โดยเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ คือ ผู้ใช้บริการไม่ต้องยุ่งยากกับระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพราะทางผู้ให้บริการ Host จะเตรียมการทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อย แต่คุณต้องทำการ จดโดเมน ก่อนแล้วจึงมาเช่า Host เพื่อเก็บเว็บไซต์

การเลือก Host ให้กับเว็บไซต์คุณ

 1. Host ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
 2. ให้คุณดูก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาที่เว็บของคุณคือใคร หากเป็นลูกค้าในประเทศ ก็ควรเลือก Host ที่ตั้งอยู่ในประเทศ เพราะเวลาลูกค้าคุณเข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์คุณ ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่า ไม่ต้องวิ่งไปหาข้อมูลที่ต่างประเทศ แต่หากลูกค้าคุณเป็นลูกค้าต่างประเทศ ก็ควรเลือก Host ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ เพื่อการเข้าถึงของลูกค้าคุณจะได้รวดเร็วกว่าที่จะต้องเข้ามาดูข้อมูลที่เก็บไว้ที่ Host ในเมืองไทย
 3. ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ต้องพอเพียงกับข้อมูลของ Web Site ที่จัดทำ
 4. ปกติพื้นที่ขนาด 5 MB ก็เพียงพอต่อการนำเว็บไซต์ทางธุรกิจทั่วไป ที่มี่ภาพและข้อมูล ยกเว้นแต่หากท่านจะมีข้อมูลเป็นจำนวนมากๆ เช่น ข้อมูลรูปภาพหรือไฟล์เอกสารต่างๆ ที่จะเปิดให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้หลายรายการ และแต่ละไฟล์มีขนาดใหญ่ ท่านอาจจะต้องพื้นที่เพิ่ม และบางแห่งจะนำ พื้นที่ ๆ เก็บ E-mail มานำไปคิดรวมกับพื้นที่ ๆ เก็บไฟล์ข้อมูลของเว็บไซต์คุณ ซึ่งอาจจะทำให้พื้นที่ของเว็บไซต์ท่านไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ เพราะจะต้องใช้ร่วมกับ E-mail ซึ่งต้องเช็คกับทางผู้ให้บริการ ก่อนตัดสินใจใช้ E-mail Box แยกออกจากพื้นที่เก็บไฟล์ข้อมูลเว็บหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่หากรวมกัน ท่านอาจจะต้องการพื้นที่ Host อย่างน้อย 15 MB เป็นอย่างต่ำ
 5. จะมีการใช้เว็บโปรแกรมมิ่งไหมในเว็บของคุณ?
 6. ถ้าหากเว็บไซต์คุณมีการใช้เว็บโปรแกรมมิ่งในการทำเช่น เว็บบอร์ด, โปรแกรมส่งเมล์หาสมาชิก (Mailing List), หรือ โปรแกรมการเก็บฐานข้อมูล (Database) คุณควรจะเช็คกับทางผู้ให้บริการ Hostว่า Server ของเค้าเป็น OS อะไร ถ้าหากเป็น Windows ก็สามารถใช้กับ ภาษาในการเขียนโปรแกรมได้แก่ ASP, PHP, Perl ได้ แต่หากเป็น Linux ก็จะสามารถใช้ได้แค่ PHP, Perl เท่านั้น หรือบางท่านอาจจะต้องการใช้ระบบรักษาความปลอดภัย ก็อาจจะต้องใช้บริการ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งจะเหมาะกับเว็บไซต์ทีทำ E-Commerce
 7. ทดสอบคุณภาพการบริการทางอีเมล์
 8. คุณอาจจะลองเมล์ไปสอบถามคำถามต่าง ๆ กับทาง Support แล้วลองดูระยะเวลาการตอบกลับอีเมล์ปัญหาของคุณ ว่าใช้เวลามากน้อยแค่ไหน ถ้าการตอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน (ไม่ควรเกิน 1 วัน) แบบนี้ก็ไม่น่าที่จะเลือกใช้บริการ ลองส่งเมล์ไปสอบถามซัก 4-5 ครั้ง หรือมากกว่านี้ก็ได้ เพื่อดูความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า และ ความใส่ใจในการบริการ ของผู้ให้บริการ
 9. ราคาไม่ใช่ตัวบอกถึงคุณภาพการบริการเสมอไป
 10. Host ที่มีราคาแพง ไม่จำเป็นว่าจะมีประสิทธิภาพ และบริการที่ดีเสมอไป ในการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ Host คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเพื่อซื้อบริการที่ดีกว่า คำว่า “ของดีราคาถูก” ยังมีอยู่ให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
 11. ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ
 12. ควรจะมีหลาย ๆ ช่องทางในการที่จะติดต่อกับผู้ให้บริการได้ เผื่อในกรณีที่เกิดปัญหาจะได้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ทั้งเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์มือถือ และทางอีเมล์ ผู้ให้บริการ Host บางรายแม้ว่าจะมีการให้บริการที่ดี แต่ถ้าคุณสามารถติดต่อได้แค่ทางอีเมล์แล้ว นั่นก็หมายถึงว่าคุณจะต้องรอรับการ บริการจากทางอีเมล์เท่านั้น

ระหว่าง Windows Hosting และ Linux Hosting จะเลือกใช้อย่างไร

Windows Hosting และ Linux Hosting คือ Operating System Platform เป็นรูปแบบของระบบปฏิบัติการที่ตัว Host ใช้งาน จะมีอยู่ 2 ระบบปฏิบัติการใหญ่ๆ ที่ใช้งานคือ Windows หรือ Linux ซึ่งถ้าHost ที่ใช้ Windows เป็นระบบปฏิบัติการนั่นก็หมายความว่า ภาษาที่ใช้งานก็จะเป็น ASP หรือ ASP.Net และ PHP ส่วน Host ที่ใช้ Linux เป็นระบบปฏิบัติการภาษาที่ใช้งานก็จะเป็น PHP ถ้าเว็บไซต์ของท่านเขียนด้วย html อย่างเดียว สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ แต่ขอแนะนำให้ใช้เป็น Linux เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
Host ที่ดีจะต้องให้บริการทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและคำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถดูแลและแก้ไข website ของตนเองได้ ผู้ให้บริการ Host จะคิดค่าบริการจากการเช่าพื้นที่ในการให้บริการซึ่ง พื้นที่ดังกล่าวใช้สำหรับเก็บข้อมูล website ที่ต้องการนำเสนอ รวมทั้ง E-mail Database รายละเอียดเกี่ยวกับสถิติผู้เข้าชม ฯลฯ
Post By GICT
————————————————

What is the Host.

Host (. Hosting. ,. Web Hosting. ) is a rental space to bring the deposit site. So that your site is online on the internet. By an integrated services is the user does not have to hassle with a Web server. Because the Host provider will prepare everything to order. You need to register thedomain first and then rent Host to store website

Host site selection for you.

 1. Host is located in the country or abroad.
 2. You viewed the audience to participate in the web of who you are. If a customer in the country. It should be located in a Host Country. Because your customers time to view the information in your site. Can access information more quickly. No need to run to find overseas. If you are a customer overseas customers. Host should select based overseas To reach customers more quickly than you will need to view data stored in the Host Thailand
 3. Area for storage. Have sufficient information to create the Web Site.
 4. Normal size 5 MB is enough space to bring common business website. With visuals and information. Except if you have a lot of data such as images or data file documentation. The customer will be able to download multiple. And each file is large.You may need more space. And some other areas will be collected E-mail ideas to be integrated with other areas of your site data files. That may make your site’s not enough space to work. It will be used in conjunction with the E-mail to check with the provider. Before the E-mail Box separate storage file online or not. If a majority together You may want to Host a minimum area of at least 15 MB.
 5. Are used in the silk web programming your web?
 6. If your site is a web programming to do forum, program, E-mail for members (Mailing List), or program databases (Database), you should check with the provider Host the Server of him. What if the OS is Windows, you can use. Programming languages such as ASP, PHP, Perl, but if Linux will be available only PHP, Perl, or only some of you may want to use security. I may have to use. Security of data, SSL (Secure Socket Layer) which is suitable sites to E-Commerce.
 7. Testing services via email.
 8. You might try mail to ask any questions and try to see the Support From E-mail response to your problem. That much time. If the answer each time for (should not exceed one day) this is unlikely to be chosen. E-mail inquiries to try washing 4-5 times or more than this. For quick problem solving and focus on customer service.Service provider.
 9. Price is not the quality of service indicators, always
 10. Host costly. Not necessary to be effective. And always good service. The fierce competition of the business you do not have to pay Host expensive to purchase a better word, the price is good, there is seen in the present
 11. Channels connect with service providers.
 12. Should have multiple channels in order to contact the service provider. In case a problem can contact quickly. The basic telephone, mobile phone and email service providers, although some Host will provide a good service. But if you can be reached via e-mail just then. That also means that you may need to be. E-mail service only.

During Windows. Hosting and Linux. Hosting will choose how

Linux Hosting Windows Hosting and Operating System Platform is a form of the Host operating system is used in two major operating systems running Windows or Linux, which is used if theHost Windows operating system that means that Language use will be ASP or ASP.Net and PHP using Linux as the Host operating system language PHP will be used if your site is written in html can only choose the second system, but recommended. Linux is because it cost less than
Host must provide better facilities and equipment and advice to users. In order to monitor and modify their website provider Host will be charged from the hosting provider that Those areas used for storing information website to provide E-mail Database, including information about STAT etc..
Post By GICT.

SEO agrips.com ลูกค้าเว็บไซต์ seo ของ Treehost.in.th

SEO | โปรโมทเว็บไซต์ | รับทําเว็บไซต์ | ออกแบบเว็บไซต์ | web design | Hosting | Web Hosting | จดโดเมน | Domain Name | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | ร้านค้าออนไลน์ | เว็บไซต์ฟรี | เว็บไซต์สำเร็จรูป | Email Marketing

HTML คืออะไร

HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาหลักของเวิร์ลไวด์เว็บ (WWW เป็นบริการหนึ่งที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต) ปัจจุบันมาตรฐาน HTML ถูกดูแลภายใต้องค์กร W3C (http://www.w3c.org) ซึ่งมาตรฐานเวอร์ชั่นล่าสุดคือ HTML 4.01 (http://www.w3.org/TR/html4) แต่เดิม HTML ถูกใช้สำหรับสร้างทุกส่วนประกอบของเว็บเพจ ตั้งแต่การกำหนดสี สร้างเฟรม สร้างตาราง สร้างฟอร์ม กำหนดขนาดอักษร ฯลฯ แต่ปัจจุบันมาตรฐาน HTML ถูกปรับแต่งใหม่ให้ทำหน้าที่อย่างจำกัดมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเฉพาะการกำหนดโครงสร้างของเว็บเพจเท่านั้น เช่น การกำหนดส่วนหัว HEAD และ BODY หรือ การสร้างตัวเชื่อม (นิยมเรียกกันว่าลิงค์) เป็นต้น ส่วนหน้าที่อื่นๆ ได้ถูกโอนไปเป็นมาตรฐานหรือภาษาตัวใหม่แทน เช่น CSS และ XForms

คำสั่ง HTML แต่ละตัวนิยมเรียกกันว่า “แท็ก” ซึ่งแท็กทุกตัวจะมีเครื่องหมาย < และ > ปิดหัวท้าย ตัวอย่างเช่น
,

, ฯลฯ ลักษณะการทำงานของคำสั่ง HTML ส่วนใหญ่จะต้องมีการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดลงท้าย เช่น หากต้องการทำให้อักษรแสดงผลเป็นตัวหนาเราต้องใช้คำสั่ง แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการทำให้เป็นตัวหนา จากนั้นปิดคำสั่งด้วย เช่น สยามไอที Siam-iT เว็บไซต์ เป็นต้น ปัจจุบันคำสั่ง HTML มีอยู่เป็นร้อยๆ คำสั่ง แต่บราวเซอร์หลักอย่างเน็ตสเคปและอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ยังไม่สามารถ แสดงคำสั่งได้ทั้งหมด นอกจากนี้ในบางคำสั่งบราวเซอร์ทั้งสองตัวยังแสดงผลแตกต่างกันไปอีกด้วย

HTML ถือได้ว่าเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดบนเว็บ ผู้ศึกษาไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งใดๆ ทั้งสิ้น คำสั่งก็จดจำง่ายและสื่อความหาายได้ในตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ที่สำคัญปัจจุบันมีเครื่องมือทั้งที่ต้องเสียเงินและแจกฟรีบนอินเตอร์เน็ต มากมายให้ได้ทดลองใช้ ซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยให้การเขียนเว็บเพจด้วย HTML เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และไม่ต้องไปวุ่นวายกับโค้ด HTML เลยเพราะแค่ลากวัตถุที่ต้องการไปวางตำแหน่งที่ต้องการ พิมพ์ข้อความลงไป แค่นี้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นก็จะสร้างโค้ด HTML ให้อัตโนมัติ สำหรับส่วนขยายไฟล์ HTML นั้นนิยมใช้กันทั้ง .htm และ .html

http://www.bkkonline.com/it-article/html.shtml

สนับ สนุนโดย :

www.treehost.in.th : โฮสติ้งดีๆ ที่คุณมั่นใจเลือก!

www.onairnetwork.net : รับวางServer เช่าเครื่อง Dedicated & VPS

http://onairnet.blogspot.com : บล๊อกของคนไอที รวมข่าวสาร เทคโนโลยี

DirectAdmin คืออะไร

DirectAdmin Control Panel เป็นระบบบริหารเว็บโฮสติ้ง โดเมน สำหรับลูกค้าที่ใช้ Linux Host หรือ FreeBSD Host ซึ่งเป็น Control Panel ที่มีประสิทธิภาพ และการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย สำหรับลูกค้า พร้อมทั้ง มีเครื่องมือต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถใช้บริหารเว็บโฮสติ้ง โดเมน ได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลา

VoIP Phone เทคโนโลยีโทรศัพท์แห่งอนาคต

เทคโนโลยี VoIP หรือ Voice over IP  นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งมีข้อดีอันดับแรก ๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้  ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ  หรือการโทรระหว่างประเทศก็ตาม  เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานผ่าน ทางชุมสายโทรศัพท์ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของส่วนที่ให้บริการด้วย  แต่การโทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะเป็นการทำงานโดยอาศัยหลักการเดียว กับการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

VoIP  คืออะไร
VoIP  (Voice over IP)  นั้นเป็นการประยุกต์การส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน  ซึ่งโดยปกติการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเป็นการใช้สัญญาณข้อมูลเพียงอย่างเดียว  แต่สำหรับการใช้งาน VoIP นั้นจะเป็นการนำเอาสัญญาณเสียงมารวมเข้ากับสัญญาณข้อมูลเพื่อส่งผ่านไปยัง ระบบเครือข่ายผ่านทางโพรโตคอลที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตก็คือ  Internet Protocol  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า IP  ซึ่งตามปกตินั้น IP  จะใช้สัญญาณข้อมูลเท่านั้น  แต่ด้วยเทคโนโลยี VoIP  ที่ทำให้ส่งสัญญาณเสียงได้  ด้วยรูปแบบการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจึงทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ โทรศัพท์ได้เป็นอย่างมาก

การทำงานของ Internet Protocol (IP)
หัวใจสำคัญของ VoIP ก็คือ Internet Protocol เพราะจะเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างต้นทางและปลาย ทาง  และอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือ  การทำงานผ่าน IP โดยปกติจะเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลเท่านั้น  แต่ด้วยการผสมผสานระหว่างเสียงและข้อมูลจึงทำให้ VoIP เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการพัฒนาและเทคโนโลยีขึ้นมา  และการทำงานของโพรโตคอล  IP สามารถแยกแบบคร่าว ๆ  ได้ก็คือ
–  สัญญาณข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ  เพื่อส่งออกไปตามเส้นทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
–  เมื่อข้อมูลที่ถูกแบ่งไปถึงปลายทางจะใช้ระยะเวลาและการทำงานที่ต่างกันซึ่ง อาจจะไม่พร้อมกันก็ได้
–  ข้อมูลที่ถึงปลายทางแล้วจะมีโพรโตคอล TCP  ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งมาทั้งหมด
–  ตรวจสอบข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนก่อนที่จะถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ
จาก ขั้นตอนการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง IP  แบบคร่าว ๆ  นั้นจะเห็นได้ว่าส่วนที่สำคัญก็คือ  การแยกไฟล์ขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนเล็ก ๆ  หลายส่วนแล้วค่อยส่งออกไป  เมื่อครบทุกส่วนที่ปลายทางแล้วจึงมีการประกอบให้คืนรูปแบบภายหลัง  ถ้าจะมองให้เห็นภาพการส่งข้อมูลแบบเป็นส่วน ๆ  ให้ชัดกว่านี้ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้งานโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด  เช่น  Flashget  ที่จะมีการแยกไฟล์เป็นส่วน ๆ  ในการดาวน์โหลดเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน  และที่สำคัญก็คือ  ช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการทำงานในรูปแบบ IP  จึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเทคโนโลยี VoIP  เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย  และเพิ่มความเร็วด้วยการแยกไฟล์ข้อมูล (เสียงหรือข้อมูล)  ออกเป็นส่วน ๆ  แล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพนอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางเสียงเพียงอย่าง เดียวให้สามารถทำงานเกี่ยวกับทางด้านข้อมูลไปในตัวด้วย

เหตุผลในการเลือก VoIP
สำหรับการเลือกใช้งาน VoIP มาเป็นส่วนของการช่วยโทรศัพท์นั้น  ก็เนื่องจากว่า  ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงาน ของเอกชนก็ตาม  จะต้องมีอินเทอร์เน็ตไว้ใช้ในองค์กร  ที่สำคัญก็คือ  อินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงที่กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ  และด้วยการขยายตัวของดระบบเครือข่ายสัญญาณข้อมูล Data Network  ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วกว่าการขยายตัวของการสื่อสารด้วยเสียง  จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานในทุกระดับที่มีอินเทอร์เน็ตไว้ใช้งานเพราะด้วย เทคโนโลยีของ VoIP  นั้นจะช่วยให้คุณสามารถนำเอาการรับส่งสัญญาณข้อมูลและสัญญาณเสียงได้พร้อม กัน  ทำให้เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน  และด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้จึงทำให้ VoIP  ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

VoIP เหมาะสำหรับใคร???
อย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าใคร ๆ ก็สามารถใช้เทคโนโลยี VoIP ได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นการใช้ตามบ้านก็ตาม  เพราะด้วยต้นทุนที่ต่ำและสามารถนำเทคโนโลยีรวมถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้งาน ได้ทันที  โดยที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องลงทุนติดตั้งระบบหรือรื้อระบบใหม่  เพราะ VoIP ยังคงทำงานผ่านพื้นฐานของกานให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่  อย่างไรก็ดี VoIP นั้นก็ยังคงต้องอาศัยทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในการทำงาน  ซึ่งถ้าเป็นการใช้งานตามบ้านทั่วไปที่มีการโทรข้ามจังหวัดหรือโทรศัพท์ข้าม ประเทศนั้นเพียงติดตั้งซอฟต์แวร์และเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการ VoIP ก็ใช้งานได้แล้ว  ซึ่งผู้ใช้บริการ VoIP ส่วนมากจะเป็นผู้ให้บริการจากต่างประเทศ  แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือจะเป็น SME  ที่มีปริมาณการโทรมากก็จำเป็นที่ต้องอาศัยทั้งซอฟต์แวร์และฮร์ดแวร์  หรือองค์กรที่มีเครือข่าย Leased Line, Frame Relay, ISDN  แม้กระทั่งเครือข่าย E1/T1  ก็สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวนำมาประยุกต์ใช้งาน VoIP ได้เช่นกัน

มาตรฐานของ VoIP
การติดต่อสื่อสารในแบบต่าง ๆ  ก็ย่อมต้องมีมาตรฐานขึ้นมาเป็นตัวกำหนดเพื่อให้ผู้ผลิตทั้งทางฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ได้อ้างอิงการทำงานบนมาตรฐานเดียวกันและ VoIP  จะมีมารฐานอยู่ 2 มาตรฐานด้วยกันคือ  มาตรฐาน H.323  และมาตรฐาน SIP  มาตรฐานเหล่านี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า  “Call Control Technologies”  ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการนำเทคโนโลยี VoIP  มาใช้งานสำหรับการสื่อสาร
–  มาตรฐาน H.323
เป็น มาตรฐานที่มีการนำมาใช้งานกันในช่วงแรก ๆ ของเทคโนโลยี VoIP  เสมือนหนึ่งว่าถูกนำมาใช้งานชั่วคราว  เพราะมาตรฐาน H.323 ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานชั่วคราว  เพราะมาตรฐาน H.323 ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับกับการทำงานผ่าน IP  และข้อเสียอีกประการของมาตรฐาน H.323  ก็คือ  จะทำงานได้ค่อนข้างช้า
–  มาตรฐาน SIP
ด้วย มาตรฐาน SIP  ถือไดว่าเป็นมาตรฐานใหม่ที่ออกมารองรับกับ VoIP ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ IP โดยเฉพาะ  โดยในส่วนของการทำงานนั้นจะทำงานคล้ายคลึงกับการทำงานแบบ Client-Server Protocol  และถือว่ามาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่เหมาะกับการเริ่มต้นใช้งานใหม่เป็นอย่าง มาก

ซอฟต์แวร์ VoIP
ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการทำงานของ VoIP นั้นก็มีอยู่หลายตัว  แต่ที่ได้รับความนิยมรวมถึงที่ออกมาใหม่นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 โปรแกรม  ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็กำลังเร่งพัฒนาให้โปรแกรมของตนมีคุณภาพรวมถึงความปลอดภัย ในการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม
– Skype เป็นโปรแกรม VoIP โปรแกรมแรก ๆ ที่ออกมาซึ่งเป็นการให้บริการที่มีทั้งแบบที่ใช้งานฟรีและแบบที่ต้องเสียค่า บริการ  จึงทำให้ Skype มียอดผู้ใช้งานในแต่ละวันเป็นจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน  จากผู้ใช้งานทั่วโลก  ด้วยการใช้งานที่ง่ายและรองรับกับระบบปฏิบัติการทั้งวินโดวส์ Mac  และ Linux
–  Google Talk  เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมน้องใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพใน การทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น  เพราะถึงแม้ว่าตัวโปรแกรมยังเป็นเวอร์ชันทดสอบ  แต่ก็สามารถใช้งานในส่วนของ VoIP  ได้อย่างไม่มีปัญหา
–  Gizmo Project  เป็นโปรแกรมที่อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานเช่นกัน  ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน VoIP ที่ดีแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่บ้างบางส่วนของการใช้งาน

ข้อดีของ VoIP
–  ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการนำเอา VoIP มาใช้นั้นจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  หรือจะเป็นทางด้านระบบของโทรศัพท์  เพราะเมื่อคิดค่าใช้จ่ายจากค่าบริการหรือค่าอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว  เมื่อมีปริมาณการโทรทางไกลจำนวนมากในระยะยาวก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก หลายเท่าตัว
–  เหมาะกับการประชุมทางไกล เมื่อมีเหตุจำเป็นจะต้องประชุมผ่านทางโทรศัพท์ทั่วไปนั้นอาจจะเกิดปัญหาของ การติดต่อสื่อสารได้  แต่ด้วย VoIP จะช่วยทำให้สามารถติดต่อสื่อสารด้วยเสียงไปพร้อมกับการรับส่งข้อมูลได้ทันที
–  รับ-ส่งไฟล์ได้โดยตรง การติดต่อผ่าน VoIP นั้นจะสามารถส่งไฟล์ให้กันได้โดยตรงผ่านระบบ P2P  โดยอาศัยเพียงแค่ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ VoIP เท่านั้นก็สามารถใช้งานได้

ข้อจำกัดของ VoIP
–  คุณภาพเสียง  ถึงแม้ว่าจะมีราคาและค่าใช้จ่ายในการโทรที่ถูกกว่าโทรศัพท์ทั่วไป  แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือคุณภาพของเสียงสนทนาที่จะด้อยลง  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการลดคุณภาพของเสียงลงเพื่อที่จะส่งไปยังปลายทางได้ เร็วมากขึ้น
–  อุปกรณ์ในการทำงาน  การโทรศัพท์ด้วย VoIP นั้นถ้าเป็นผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป  ก็จำเป็นที่จะต้องมีทั้งคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  และไมโครโฟนพร้อมลำโพง  ซึ่งต่างจากโทรศัพท์ธรรมดาที่จะมีเพียงแค่สายโทรศัพท์และตัวเครื่องโทรศัพท์ เท่านั้น

“จะ เห็นได้ว่าด้วยเทคโนโลยี VoIP ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นให้ประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารทางไกลเป็นอย่างมาก  ซึ่งเหมาะกับทั้งผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป  และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  และถึงแม้ว่า VoIP จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลด้วยราคาที่ ประหยัดและคุ้มค่ากว่า  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจับตามองก่อนที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่กำลังจะเกิดขึ้นมา”

http://www.omlnetwork.com/tel25satang/voip.php

Tags: , ,

categories Co-location | admin | datetime July 7, 2010 1:26 am | comments Comments (0)

VOIP คืออะไร

VOIP คืออะไร

เทคโนโลยี VoIP(Voice over IP) นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย Internet  ซึ่งมีข้อดีอันดับแรก ๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ  หรือการโทรระหว่างประเทศก็ตาม เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางระบบ Internet นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานผ่านทางชุมสายโทรศัพท์  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของส่วนที่ให้บริการด้วย  แต่การโทรศัพท์ผ่านทาง Internet  นั้น จะเป็นการทำงานโดยอาศัยหลักการเดียวกับการส่งข้อมูลผ่าน Internet

VoIP  (Voice over IP)  นั้นเป็นการประยุกต์การส่งข้อมูลของ Internet  มาใช้งาน  ซึ่งโดยปกติการใช้งาน Internet  จะเป็นการใช้สัญญาณข้อมูลเพียงอย่างเดียว  แต่สำหรับการใช้งาน VoIP นั้นจะเป็นการนำเอาสัญญาณเสียงมารวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เพื่อส่งผ่านไปยังระบบเครือข่ายผ่านทาง Protocol ที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตก็คือ  Internet Protocol  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า IP  ซึ่งตามปกตินั้น IP  จะใช้สัญญาณข้อมูลเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยี VoIP  ที่ทำให้ส่งสัญญาณเสียงได้ ด้วยรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน Internet  จึงทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ได้เป็นอย่างมาก

ซึ่งปกติแล้วเวลาเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับนักธุรกิจหรือ ผู้ที่ไม่สามารถขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ได้ ก็จำเป็นต้องเปิดบริการ Roaming จากผู้ให้บริการโทรศัพท์ จากนั้นเมื่อถึงประเทศนั้นๆ ก็เปิดเครื่อง หาเครือข่ายที่รับได้ แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันที ทั้งโทรเข้า,โทรออก ซึ่งมีความสะดวกสบายมาก แต่ก็มีราคาแพงมากเช่นกัน VoIP จะช่วยให้เราใช้งานการโทรระหว่างประเทศได้ประหยัดมากขึ้น.

จากเว็บไซต์ : http://pirun.kps.ku.ac.th/~b4928006/p2.html

วีโอไอ พี (VoIP) คืออะไร

วีโอไอพี (VoIP) ย่อมาจาก วอยส์โอ เวอร์ไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื่อ สารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อิน เทอร์เน็ตโปรโตคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ต วิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้ วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เปรียบได้ กับการให้รถยนต์วิ่งแทรกกันได้ตามช่องว่างที่มีอยู่ของถนน แทนการให้รถ ยนต์คันเดียวจองถนนวิ่งแบบผูกขาด ข้อดีของวีโอไอพีก็คือการ สามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถ ให้บริการได้ในอัตราค่าบริการที่ถูกลงมาก

สำหรับมาตรา ฐานของวีโอไอพี มี 2 รูปแบบ คือ

– มาตราฐาน H.323 เป็นมาตรา ฐานที่กำหนดขึ้นในระยะแรกของการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ผู้ ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นำไปพัฒนา แต่เนื่องจากพื้นฐานของมาตรา ฐานนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อผ่าน Internet Protocol ทำให้ไม่นิยม ในการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทำงานช้า กว่ามาตราฐานแบบ SIP

– มาตราฐาน SIP เป็นมาตรา ฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ โดยพื้นฐานให้มีการทำงานผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ Internet Protocol ทำให้ผู้ผลิต อุปกรณ์นำไปใช้เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้รับ ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ประโยชน์ของ ระบบวีโอไอพี
1.ค่าใช้จ่ายใน การสื่อสารถูกลง และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2.ไม่มีขีดจำกัดในการขยายเครือข่าย ทุกที่ทั่วโลก ที่สามารถ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

จุดด้อยของวี โอไอพี
จุดด้อยของวีโอไอพีก็คือ ในบางกรณี คุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าโทรศัพท์ปกติ และอาจจะมี การดีเลย์หรือการที่สัญญาณเสียงเดินทางมาช้า ทำให้พูดสวนกันไม่ได้ถนัด ต้องรอให้ แต่ละฝ่ายพูดให้จบก่อนจึงจะพูดได้ แต่ปัญหานี้ได้รับการปรับปรุง ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนแทบจะไม่มีความแตกต่างอีกต่อไป ข้อเสียอีก ประการหนึ่งก็คือ โทรศัพท์วีโอไอพี จะใช้งานไม่ได้เมื่อไฟฟ้าดับ หรืออิน เทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง

อนาคตของวีโอไอพี
วีโอไอพี หรือที่มักจะเรียกกันย่อๆว่าวอยส ์จะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก คุณภาพที่ได้รับปรับปรุงและค่าใช้จ่ายที่ถูก จนในที่สุด อาจจะกลายเป็นบริการฟรี เช่น เดียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น การสืบค้น เว็บไซต์ การใช้อีเมล เพราะอันที่จริงก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ผู้ใช้ บริการเพียงแต่จ่ายค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Roundcube เป็น interface ดีสำหรับเว็บของคุณ

ผมได้ใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลสำหรับปีนี้และใช้ Squirrel Mail เป็นเว็บอินเตอร์เฟส . ฉันชอบ Squirrel Mail แต่ผมอยากเปลี่ยน interface เพื่ออะไรเพิ่มอีกนิดที่ทันสมัยและง่ายต่อการมอง . ฉันคิดว่าฉันพบว่าใน Roundcube Roundcube เป็น browser – based client IMAP ด้วยโปรแกรมภาษาต่างๆเช่นผู้ใช้อินเตอร์เฟซ มันมีฟังก์ชันการที่คุณคาดหวังจากลูกค้าอีเมลรวมทั้งสนับสนุน MIME, สมุด, การจัดการโฟลเดอร์ข้อความค้นหาและตรวจสอบการสะกด . Plus เป็นโปรแกรมที่มาเปิดที่สามารถใช้บนเซิร์ฟเวอร์อีเมลโปรด . Roundcube ของคุณออกภายใต้ GNU General Public License GPL () ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การดาวน์โหลดและใช้ปรับใช้มันอีกครั้งและเผยแพร่ นี่คือบางส่วนของคุณลักษณะของเว็บนี้ติดต่อ

 • ใช้ได้ใน 65 ภาษา
 • ลากและวางการจัดการข้อความ
 • สนับสนุนการสำหรับ MIME และ HTML ข้อความ
 • คุ้มครองความเป็นส่วนตัวซับซ้อน
 • เขียนจดหมายพร้อมแนบ
 • หลาย identities ผู้ส่ง
 • ที่อยู่ร่วมค้นหาตามที่คุณประเภทหนังสือ
 • Richtext / ข้อความ HTML เขียน
 • ข้อความโอนพร้อมแนบ
 • ข้อความค้นหาและติดต่อ
 • ตรวจสอบคำสะกด
 • การจัดการโฟลเดอร์ IMAP
 • การสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ภายนอก
 • Built – in แคชสำหรับการเข้าถึงกล่องจดหมายอย่างรวดเร็ว
 • ไม่ จำกัด ผู้ใช้และข้อความ
 • ระบบแม่แบบสำหรับสกินเอง
 • Plug – in API เพื่อขยายความยืดหยุ่น

นี่คือรายการของความต้องการที่จะต้องใช้ Roundcube พร้อมกับเบราว์เซอร์จะได้รับการทดสอบเพื่อใช้งานเป็น

ข้อกำหนด Server

 • Apache, Lighttpd (> = 1.4.13 สำหรับ SSL) หรือเซิร์ฟเวอร์ Cherokee Web
 • Directory บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับอนุญาตให้เรียกใช้สคริปต์
 • ถ้าใช้ Apache, . สนับสนุน htaccess หรือการกำหนดค่าเพื่อแทนที่ DirectoryIndex
 • รุ่น PHP 5.2.1 หรือสูงกว่าด้วย
  • PCRE (Perl – Compatible Regular Expressions)
  • สนับสนุน Session
  • สนับสนุน Socket
  • MySQL, PostgreSQL, หรือเครื่องยนต์ข้อมูล SQLite
  • iconv (แนะนำ)
  • OpenSSL (แนะนำ)
  • Mbstring (optional)
  • FileInfo (optional)
  • Mcrypt (optional)
 • ตัวเลือก php.ini :
  • error_reporting E_ALL และ ~ E_NOTICE (หรือต่ำกว่า)
  • file_uploads บน (สำหรับคุณสมบัติอัปโหลดเอกสารแนบ)
  • เพิ่ม memory_limit (ตามที่เหมาะสมเพื่อรองรับการแนบขนาดใหญ่)
  • session.auto_start off
  • magic_quotes_gpc off
 • ถ้าใช้ MySQL หรือ PostgreSQL, เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างตาราง
  • ถ้าใช้ MySQL 5.0.2 หรือใหม่กว่า STRICT_TRANS_TABLES ปิดการใช้งานและ STRICT_ALL_TABLES
 • OpenSSL และโมดูล Socket สำหรับ PHP ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับความปลอดภัยหรือ IMAPS IMAP, SMTP สำหรับการรักษาความปลอดภัยและการใช้ตรวจสอบการสะกด
  • นอกจากนี้โมดูล Curl สำหรับ PHP จะต้องตรวจสอบการสะกดกับ TinyMCE (HTML WYSIWYG Editor)
 • เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ IMAP 4 รอบ 1
 • เซิร์ฟเวอร์ (แนะนำ) หรือ PHP กำหนดค่าสำหรับการส่งอีเมล

ข้อกำหนด Browser

 • JavaScript? เปิดการใช้งาน
 • ยอมรับคุกกี้
 • สนับสนุน XMLHttpRequest
 • สนับสนุน CSS2

ทดสอบเบราว์เซอร์

 • Internet Explorer 6 Windows (2000 และ Windows XP)
 • Internet Explorer 7 (Windows XP)
 • Safari 2 (Mac OS X 10.4)
 • Safari 3 (Mac OS X 10.5 และ Windows XP)
 • Firefox 2 (Windows XP, Mac OS X Linux และ)
 • Firefox 3 (XP Windows, Linux, และ OpenSolaris)

เบราว์เซอร์ รายงานการทำงาน

 • Camino 1.5.x (Mac OS X 10.4)
 • Opera 9.25 (Windows Server 2003, Windows XP, และ FreeBSD 6)
 • Opera 9.30 (Wii, TinyMCE เป็น non – functional)
 • Opera 9.60 beta1 (Windows XP)

ผมได้ใช้โปรแกรมเว็บนี้จะทำให้คุณประทับใจในการใช้โปรแกรมอีเมลแพง แต่ได้ฟรี . ติดตั้งนี้เป็นเรื่องง่ายนักและสามารถแก้ไขให้มันบางลักษณะเฉพาะของคุณ . ฉันจะเพิ่มแฟ้มลงในเซิร์ฟเวอร์ Apache ของฉันและ เพียงทำตามขั้นตอนที่วางโดยการติดตั้ง . หากคุณมีปัญหาใด ๆ ของเว็บไซต์ที่มีเอกสาร HTML ที่วางกันเป็นอย่างดีและคุณสามารถดูตั๋วที่ใช้งานเพื่อดูปัญหาอื่น ๆ ที่มี . นอกจากนี้ยังมี เวทีชุมชนที่คุณสามารถถามคำถามและได้รับคำแนะนำในเรื่องคุณมี . นี้จะอยู่ที่ http://trac.roundcube.net

interface มีมากใช้งานง่ายและมีความรู้สึกคล้ายกับแนวโน้ม แต่ไม่ได้มีคุณลักษณะบางอย่างเช่นปฏิทิน . ทั้งนี้นี่เป็นภาพหน้าจอบางส่วนติดต่อผู้ใช้

นอกจากนี้ยังมีมากมายของการตั้งค่าที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเล่นกับรับเว็บมาก ขึ้นของตน . พวกเขาสามารถเปลี่ยนวิธีการที่พวกเขาเห็น mail นั้นในหน้าต่างของตนเองหรือมีตัวอย่างในหน้ากล่องจดหมาย . คุณสามารถเลือกจำนวน แถวที่คุณต้องการดูด้านขวาหน้าลงลายมือชื่อของอีเมลที่คุณส่งออก . มีหนังสือที่อยู่ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่ใช้งานง่ายและสามารถนำเข้าและ ส่งออกที่ติดต่อในรูปแบบ vCard . นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการค้นหาผ่าน อีเมล์สำหรับผู้ส่งเฉพาะ . ของคุณที่นี่มีภาพมากกว่าการตั้งค่าหน้าต่าง

เมื่อคุณติดตั้งอินเตอร์เฟสเป็นคุณ web server คุณอัปโหลดโฟลเดอร์และนำ . / ติดตั้ง / .index.php ไฟล์ในเว็บเบราเซอร์ของคุณ . คุณจะเดินผ่านข้อมูลบางอย่างคุณต้องป้อน . นี้จะเป็นชื่อที่คุณต้องการ สำหรับหน้าจอเข้าระบบเว็บเบราเซอร์ข้อมูลฐานข้อมูล, เซิร์ฟเวอร์และสร้างบัญชีครั้งแรกที่คุณ login . เมื่อข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนมันจะทำให้บางไฟล์ที่ main.inc และ db.inc . ทั้งสอง ไฟล์การตั้งค่าไฟล์ roundcube ติดตั้งที่ใช้ของคุณ . คุณจะคัดลอกการทดสอบเพื่อแก้ไขข้อความหรือเลือกปุ่ม . จากนั้นคุณจะต้องอัปโหลดไฟล์เหล่านี้ไปยังไดเรกทอรี config ของคุณ Roundcube . นี่คือรุ่นทั่วไปของวิทยานิพนธ์ไฟล์

db.inc.example main.inc.example

เมื่อทั้งหมดของการตั้งค่าเสร็จแล้วคุณจำเป็นต้องลบไดเรกทอรี Installer เพื่อประกันคนไม่ใช้เพื่อทำลายเซิร์ฟเวอร์ของคุณหรือเพียงแค่นำข้อมูลจากคุณ . ผมมีปัญหาสองสามครั้งแรกที่ฉันติดตั้งมัน . มันจะไม่ รับรู้ของบัญชีที่ถูกบนเซิร์ฟเวอร์อีเมล . แต่เมื่อฉันติดตั้งใหม่ได้และอนุญาตให้สร้างโดยอัตโนมัติของบัญชีในการเข้า สู่ระบบแรกที่มีการทำงานทุกอย่างดี . ขณะนี้เมื่อผมพูดสร้างบัญชีใหม่เป็นเพียงในฐานข้อมูล roundcube และ ไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ . ตรวจสอบออกถ้าคุณต้องการรูปลักษณ์ใหม่สำหรับ interface เว็บของคุณและไม่ต้องการใช้จ่ายอย่างมากของเงิน

ความนิยม : 53%

http://blog.ogwatermelon.com/?p=1865&gtlang=th

Domain Pointer

Domain Pointer คือการชี้ชื่อเว็บนอกเหนือจากชื่อหลัก มายัง Host เดียวกัน เหมาะกับเว็บที่มีชื่อเรียกเข้ามากกว่า 1 ชื่อ เช่น ท่านมาเช่าโฮสสำหรับเว็บชื่อ aaa.com ที่นี้ท่านไปจดชื่อเพิ่มมาอีก 2 ชื่อคือ bbb.com กับ ccc.com ท่านอยากจะให้คนที่เข้าชื่อ bbb.com และ ccc.com ให้เปิดมายังหน้าเว็บ aaa.com ท่านสามารถทำได้โดยเข้าใช้งาน Domain pointer ใน Control Panel แล้วใส่ชื่อ bbb.com กับ ccc.com ก็จะสามารถใช้งานได้ทั้ง 3 ชื่อ
เว็บนี้จะ สามารถเข้าได้ 3 ชื่อ คือ aaa.com, bbb.com และ ccc.com

Treehost ต้นไม้ของคุณ

Treehost.in.th เริ่มเปิดให้บริการ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting ) ระบบเซิฟเวอร์เสมือน (VPS) และ บริการจดโดเมนเนม (Domain name) มาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 โดยเน้นหลักการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว เป็นกันเองด้วยบริการที่ประทับใจ ใช้ระบบเซิฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง สเถียรภาพดีเยี่ยม ด้วยราคาที่คุ้มค่า ช่วยให้ลูกค้าของเราหมดกังวลกังวลกับปัญหาเว็บล่ม ซึ่งเราจะยังเดินหน้าพัฒนาต่อไปเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าและสร้างความมั่นใจกับลูกค้าอย่างไม่สิ้นสุด
Treehost เป็นบริการหนึ่งในเครือของ Onairnetwork ผู้ให้บริการวางระบบ Server Colocation และ Internet Solution ครบวงจรให้บริการกับองค์กรและบริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีผลการตอบรับต่อการให้บริการที่ดี มีการเติบโตขยายการให้บริการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเอาใจใส่ และเชี่ยวชาญของเรา Onairnetwork , Treehost และบริการในเครือจึงสามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าทุกท่านได้ว่า บริการของเราจะมีความมั่นคงและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นฐานของการบริการที่ประทับใจในราคาที่คุ้มค่าที่สุด
คำว่า TreeHost เป็นผลจากแนวคิดของการให้บริการในลักษณะของต้นไม้ โดยเปรียบ Host เป็นเสมือนต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขา มีเว็บไซต์เป็นเสมือนใบไม้แต่ละใบ TreeHost จึงเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานมั่นคงแข็งแรงและพร้อมที่จะขยายไปกับใบไม้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีพวกเราทีมงานที่พร้อมจะพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ต้นนี้ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เรามี เพื่อให้ต้นไม้ต้นนี้ งอกงามร่มเย็นต่อไป
หากท่าน กำลังมองหาต้นไม้ดีๆรากฐานแข็งแรงที่จะเติบใหญ่ไปพร้อมกับใบไม้ของท่าน เราพร้อมที่จะเป็นต้นไม้ต้นนั้นและดูแลใบไม้ของท่านให้งดงาม เขียวขจี ตลอดไป

Host คืออะไร

Host คืออะไร

Host ( Hosting, Web Hosting ) เป็นบริการให้เช่าพื้นที่ในการนำเว็บไซต์มาฝาก เพื่อให้เว็บไซต์คุณสามารถออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ โดยเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ คือ ผู้ใช้บริการไม่ต้องยุ่งยากกับระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพราะทางผู้ให้บริการ Host จะเตรียมการทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อย แต่คุณต้องทำการ จดโดเมน ก่อนแล้วจึงมาเช่า Host เพื่อเก็บเว็บไซต์

การเลือก Host ให้กับเว็บไซต์คุณ

1. Host ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ

ให้คุณดูก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาที่เว็บของคุณ คือใคร หากเป็นลูกค้าในประเทศ ก็ควรเลือก Host ที่ตั้งอยู่ในประเทศ เพราะเวลาลูกค้าคุณเข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์คุณ ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่า ไม่ต้องวิ่งไปหาข้อมูลที่ต่างประเทศ แต่หากลูกค้าคุณเป็นลูกค้าต่างประเทศ ก็ควรเลือก Host ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ เพื่อการเข้าถึงของลูกค้าคุณจะได้รวดเร็วกว่าที่จะต้องเข้ามาดูข้อมูลที่ เก็บไว้ที่ Host ในเมืองไทย ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ต้องพอเพียงกับข้อมูลของ Web Site ที่จัดทำ
2.

ปกติพื้นที่ขนาด 5 MB ก็เพียงพอต่อการนำเว็บไซต์ทางธุรกิจทั่วไป ที่มี่ภาพและข้อมูล ยกเว้นแต่หากท่านจะมีข้อมูลเป็นจำนวนมากๆ เช่น ข้อมูลรูปภาพหรือไฟล์เอกสารต่างๆ ที่จะเปิดให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้หลายรายการ และแต่ละไฟล์มีขนาดใหญ่ ท่านอาจจะต้องพื้นที่เพิ่ม และบางแห่งจะนำ พื้นที่ ๆ เก็บ E-mail มานำไปคิดรวมกับพื้นที่ ๆ เก็บไฟล์ข้อมูลของเว็บไซต์คุณ ซึ่งอาจจะทำให้พื้นที่ของเว็บไซต์ท่านไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ เพราะจะต้องใช้ร่วมกับ E-mail ซึ่งต้องเช็คกับทางผู้ให้บริการ ก่อนตัดสินใจใช้ E-mail Box แยกออกจากพื้นที่เก็บไฟล์ข้อมูลเว็บหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่หากรวมกัน ท่านอาจจะต้องการพื้นที่ Host อย่างน้อย 15 MB เป็นอย่างต่ำ จะมีการใช้เว็บโปรแกรมมิ่งไหมในเว็บของคุณ?
3.

ถ้าหากเว็บไซต์คุณมีการใช้เว็บโปรแกรมมิ่งในการทำเช่น เว็บบอร์ด, โปรแกรมส่งเมล์หาสมาชิก (Mailing List), หรือ โปรแกรมการเก็บฐานข้อมูล (Database) คุณควรจะเช็คกับทางผู้ให้บริการ Host ว่า Server ของเค้าเป็น OS อะไร ถ้าหากเป็น Windows ก็สามารถใช้กับ ภาษาในการเขียนโปรแกรมได้แก่ ASP, PHP, Perl ได้ แต่หากเป็น Linux ก็จะสามารถใช้ได้แค่ PHP, Perl เท่านั้น หรือบางท่านอาจจะต้องการใช้ระบบรักษาความปลอดภัย ก็อาจจะต้องใช้บริการ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งจะเหมาะกับเว็บไซต์ทีทำ E-Commerce ทดสอบคุณภาพการบริการทางอีเมล์
4.

คุณอาจจะลองเมล์ไปสอบถามคำถามต่าง ๆ กับทาง Support แล้วลองดูระยะเวลาการตอบกลับอีเมล์ปัญหาของคุณ ว่าใช้เวลามากน้อยแค่ไหน ถ้าการตอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน (ไม่ควรเกิน 1 วัน) แบบนี้ก็ไม่น่าที่จะเลือกใช้บริการ ลองส่งเมล์ไปสอบถามซัก 4-5 ครั้ง หรือมากกว่านี้ก็ได้ เพื่อดูความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า และ ความใส่ใจในการบริการ ของผู้ให้บริการ ราคาไม่ใช่ตัวบอกถึงคุณภาพการบริการเสมอไป
5.

Host ที่มีราคาแพง ไม่จำเป็นว่าจะมีประสิทธิภาพ และบริการที่ดีเสมอไป ในการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ Host คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเพื่อซื้อบริการที่ดีกว่า คำว่า “ของดีราคาถูก” ยังมีอยู่ให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ
6.

ควรจะมีหลาย ๆ ช่องทางในการที่จะติดต่อกับผู้ให้บริการได้ เผื่อในกรณีที่เกิดปัญหาจะได้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ทั้งเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์มือถือ และทางอีเมล์ ผู้ให้บริการ Host บางรายแม้ว่าจะมีการให้บริการที่ดี แต่ถ้าคุณสามารถติดต่อได้แค่ทางอีเมล์แล้ว นั่นก็หมายถึงว่าคุณจะต้องรอรับการ บริการจากทางอีเมล์เท่านั้น

ระหว่าง Windows Hosting และ Linux Hosting จะเลือกใช้อย่างไร

Windows Hosting และ Linux Hosting คือ Operating System Platform เป็นรูปแบบของระบบปฏิบัติการที่ตัว Host ใช้งาน จะมีอยู่ 2 ระบบปฏิบัติการใหญ่ๆ ที่ใช้งานคือ Windows หรือ Linux ซึ่งถ้า Host ที่ใช้ Windows เป็นระบบปฏิบัติการนั่นก็หมายความว่า ภาษาที่ใช้งานก็จะเป็น ASP หรือ ASP.Net และ PHP ส่วน Host ที่ใช้ Linux เป็นระบบปฏิบัติการภาษาที่ใช้งานก็จะเป็น PHP ถ้าเว็บไซต์ของท่านเขียนด้วย html อย่างเดียว สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ แต่ขอแนะนำให้ใช้เป็น Linux เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

Host ที่ดีจะต้องให้บริการทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและคำแนะนำแก่ผู้ใช้ บริการ เพื่อให้สามารถดูแลและแก้ไข website ของตนเองได้ ผู้ให้บริการ Host จะคิดค่าบริการจากการเช่าพื้นที่ในการให้บริการซึ่ง พื้นที่ดังกล่าวใช้สำหรับเก็บข้อมูล website ที่ต้องการนำเสนอ รวมทั้ง E-mail Database รายละเอียดเกี่ยวกับสถิติผู้เข้าชม ฯลฯ

Post By GICT

เว็บโฮ สติ้ง (Web Hosting) คืออะไร

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือ รูปแบบการให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ สามารถนำเว็บเพจของตนเอง เพื่อออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเว็บโฮสนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า ‘ HSP ‘ ย่อมาจาก Hosting Service Provider หรือผู้ให้บริการโฮสติ้ง เป็นธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานสร้างเว็บไซต์ มาให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถมองเห็นได้บนอินเตอร์เน็ต

ทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตจะต้องได้รับการฝาก หรือเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์พิเศษ ที่เรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวติดต่อกับทุกหนทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เว็บไซต์ ของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาในโลกที่มีการต่อเชื่อม อินเตอร์เน็ตง่ายๆ แค่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของคุณ (Domain Name) ตัวอย่างเช่น http://www.yourcompany.com/

ผู้ให้บริการจะทำการติดตั้งระบบทั้งหมดให้คุณ เมื่อมีบุคคลที่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของคุณ (Web address) ชื่อนั้นจะถูกส่งตามเส้นทางจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไปพบเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณได้ฝากเว็บไซต์ไว้ (Host computer) ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที

ดังนั้นการออนไลน์เว็บไซต์ของคุณบนอินเตอร์เน็ต สิ่งแรกที่คุณจำเป็นจะต้องมีคือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองสามารถทำได้ แต่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้เชี่ยว ชาญด้านเทคนิคดูแล ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จะไม่ดำเนินการลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของเอง และนี่คือที่มาของบริการเว็บโฮสติ้ง เว็บโฮสติ้งที่ดีจะต้องให้บริการทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและคำแนะนำแก่ ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถดูแลและแก้ไขเว็บไซต์ของตนเองได้ ผุ้ให้บริการโฮสติ้งจะคิดค่าบริการจากการเช่า พื้นที่ในการให้บริการซึ่ง พื้นที่ดังกล่าวใช้สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่ต้องการนำเสนอ รวมทั้งอีเมล์ ระบบฐานข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับสถิติผู้เข้าชม ฯลฯ

บริการเว็บโฮสติ้งส่วนใหญ่มีข้อดีอันหนึ่งที่จัดได้ว่า เป็นการให้บริการจะดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ (Outsourced service) ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ต้องยุ่งยากกับระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่อย่างใด ผู้ให้ บริการจะดำเนินการและรับผิดชอบทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มติดตั้ง จนกระทั่งการดูแลรักษาระบบให้คุณ

บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุด จะต้องมีระบบที่ใช้งานง่าย และให้ผู้ใช้งานไม่ต้องรู้สึกวุ่นวายเกี่ยวกับ ฟังค์ชั่นที่ซับช้อนของระบบ เพื่อให้คุณสามารถเผยแพร่และนำเสนอผลงานได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ที่สำคัญยังต้องคงไว้ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม