ดูการเปลี่ยนแปลงไฟล์ใน Linux

ถ้ามี root ก็ ssh เข้าไปหาไฟล์ที่เพิ่งเปลี่ยนแปลง

# cd /home/xxx/public_html
# find . -mtime -1 -ls

ถ้าไม่เจอก็เพิ่มเป็น -2 -3 ไล่ไปทีละวัน
หรือเอาเฉพาะ .php ก็เพิ่ม -iname เข้าไป

# find . -iname \*.php -mtime -1 -ls

CR: kke  Thaihosttalk