New Thailand Dedicated Server

Dedicated Server เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้ทรัพยากรของเครื่องสูงมาก ๆ อาจจะมากกว่า VPS ที่จะรองรับไหว มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลเป็นความลับ เช่น Application Server ,Live Broadcast Server,Web Server,Mail Server, IOS App, Android App เป็นต้น บริการ Dedicated Server ของทาง One Dedicated นี้ ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 1-2 วันทำการ โดยประมาณเพราะเครื่องเป็นเครื่องเซิฟเวอร์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าเครื่องแทบจะไม่มีปัญหาใดๆเลยทั้งสิ้น

การเช่าเซิร์ฟเวอร์ ที่เราให้บริการนั้นแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ

  1. เช่าเซิร์ฟเวอร์ระบบปฎิบัติการ Windows

  2. เช่าเซิร์ฟเวอร์ระบบปฎิบัติการ Linux

  3. เช่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้ง เมลเซิร์ฟเวอร์

  4. เช่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้ง VPS เซิร์ฟเวอร์

 

More Detail : http://www.onededicated.net