ค้นหาคำในไฟล์บน Linux – Search in file

มีอยู่ครั้งนึงที่ผมต้องการค้นหาอีเมล์ในไฟล์ html จำนวนเป็นร้อยๆไฟล์แต่ใน linux ไม่ค่อยมีเครื่องมือเคร่ืองใช้เหมือนกับ windows ก็เลยต้องใช้ command line นี่แหละจัดการ คำสั่งที่ผมใช้ก็คือ

grep "word" *.*

ถ้าหากจะหาใน sub-directory ด้วยก็เพิ่ม option -r เข้าไปเป็น

grep "word" -r *.*

หวังว่่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ

link: http://cmstoday.blogspot.com/2009/06/linux-search-in-file.html