Google แสดงหน้า PageView ไม่ตรงกับข้อมูลการจาก Server

commonruntime9langauge ถาม:

Google แสดงหน้า PageView ไม่ตรงกับข้อมูลการจาก Server

ผมทำเว็บไซต์อยู่หลายเว็บครับ และมีเว็บหนึ่งที่ Google แสดง PageView  ไม่ตรงกับข้อมูลที่ Server แสดงในแต่ละวัน

คือปกติ หน้าเว็บผม หน้าหนึ่งที่ติด อันดับ 1 Google ผมเช็คจาก Server จะมีการแสดงหน้า 20,000 ครั้ง/วัน แต่พอไป

เช็คจาก PageView ของ Adsense กลับแสดงแค่ 9,000 ครั้ง ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลของ Server ในแต่ละวันครับ เป็นอย่างนี้

SinCeReNewZ ตอบ:

มันมีการอัพเดทแคช ที่ต่างกันครับ

ที่มา: ไทยเสียว